Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

A malo tuetur [66]


su1724066pict

Back to top ↑
XXI.
Zy behoedt ons van 't quade.

WAt ben ik veiligh in uw hant
Myn Bruidegom, myn onderpant?
Hoe danke ik u voor die genade!
De bliksems sissen door de lucht.
Dees valt, die neemt uit vrees de vlucht,
Maer uwe hulp komt my te stade,
En redt me uit dezen zwaren noodt.
Uw Liefde is sterker dan de doot.
Uw Liefde weert het grootste quaet.
Uw liefde, alleen myn toeverlaet,
Alleen de voedster van myn leven,
Beschynt, en dekt my met haer schilt.
Zy wordt te vruchteloos gespilt
Aen die weerhoorigh tegenstreven.
Ik volg de leiding van uw hant
Door dit, naer beter vaderlant.
Ik volge u die my hebt gezocht
En met uw hartebloet gekocht,
Een' prys van onwaerdeerbre waerde,
Waer aen geen schat, hoe groot, hoe ryk,
Hoe heerelyk, ooit was gelyk
In 't Hof des hemels nochte op aerde.
Maek my, tot glori van uw Naem,
Nogh verder in uw' dienst bequaem.A malo tuetur.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.