Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Besluit


Back to top ↑
[blanco]

BESLUIT.
EEn ziel, tot dezen staet geraekt,
Heeft alles, waer een ziel naer haekt.
Wie zou de weerelt blyven minnen,
Wie slaef zyn van zyn lust en zinnen,
Daer Godt, het allerhoogste Goet
Zyn lust wil zyn, en een gemoet,
Volkomen aen Hem opgedragen,
Bevryt voor allen ramp en plagen?
Een ziel, die, dus met Godt vereent,
Haer kracht van zyne kracht ontleent,
En nergens heul noch troost wil vinden,
Dan in 't genot van haer' Beminden,
Heeft ware vryheit, en het licht
Van zyn volzaligh Aengezicht.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.