Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Mihi autem, adhærere Deo bonum est [28]


su1724028pict

Back to top ↑
XXVIII.
Ps. LXXIII. 28.
Maer, my aengaende, het is my goet na by Godt te
zyn: ik stelle myn vertrouwen op den Heer,
HEER .

WAt andren mag behagen,
Al myn vermaek is dat myn Liefste my wil dragen.
De hoop is lichte last.
Wat is 't my goet aen zynen hals te hangen!
Nu ga ik zonder gangen,
Terwyl Hy op my past.
De blixems en de baren
(Hoe dikwils was ik niet ontstelt door die gevaren?)
Vernielen schip en mensch;
Maer myne ziel, ter goeder uur geborgen,
En vry van alle zorgen,
Geniet nu haren wensch.
Myn Lief quam my ontmoeten,
En nam my aen, en torst me op armen en op voeten.
Myn Bruidegom ga voor,
Ik houde u vast, en zal u niet begeven,
Al kostte 't lyf en leven,
Nooit gaet dit anker door.Psal. 72.
Mihi autem, adhærere Deo bonum est;
ponere in Domino Deo spem meam
.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.