anonymous, Nieuwen ieucht spieghel (1617)

Table of contents ↑

Content: Next →

[Titlepage]


titlepage

Back to top ↑
NIEVWEN IEVCHT
SPIEGHEL
Verciert met veel
schoonne nieuwe Figuren
ende Liedekens te voren
niet in druck geweest
Ter Eeren
van de Jonge Dochters
van Nederlant

[blanco]

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.