Pieter Huygen, Beginselen van Gods Koninkrijk (1689)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

[Titlepage]


hu1689titel2

Back to top ↑
DE
BEGINSELEN
VAN
GODS KONINKRYK
IN
DEN MENSCH
uitgedrukt in
ZINNEBEELDEN.

Rom. 14.17.
Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest.
Te AMSTERDAM,
By de Wed. Pieter Arentsz. in de Beurs-straat
in de drie Rapen. 1689.


[blanco]

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.