logo
Terug naar de  startpagina

Informatie voor leerlingen

Inhoud van de site

In 55 schermen leer je op deze site de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse liefdesembleem kennen. De 55 schermen zijn genummerd. Met kijk- en leesopdrachten toets je in ongeveer 25 vragen tijdens het doorlopen van de site je begrip en kennis. Heb je een vraag eenmaal ingevuld, dan kun je een antwoord niet herzien. Je kunt die opdrachten zelfstandig maken doordat bij de beantwoording van de vragen feedback wordt gegeven. De zeventiende-eeuwse en Latijnse teksten zijn herspeld of hertaald, de interpunctie is gemoderniseerd, en bij sommige woorden worden woordverklaringen gegeven.

De volgende zeven onderwerpen komen aan bod:
  • Het embleem - algemeen
  • Het ontstaan van het Noord-Nederlandse liefdesembleem
  • Verklaringen voor het ontstaan van het Noord-Nederlandse liefdesembleem
  • De zeventiende-eeuwse huwelijksmoraal in Noord-Nederland
  • Man-vrouwverhoudingen in het zeventiende-eeuwse Noord-Nederland
  • De markt voor het Noord-Nederlandse liefdesembleem
  • Het spel der liefde
Aan het eind van de toer ontvang je een totaalscore. Aan het eind vind je ook een schrijfopdracht die je kunt maken en ter beoordeling aan je docent kunt geven.

Onze inschatting is dat je ongeveer twee lesuren bezig zult zijn met het lezen van de schermen en het beantwoorden van de vragen. Bij die twee lesuren is het maken van de schrijfopdracht niet meegerekend.

Met vragen kun je ook altijd mailen naar de redactie.

Computerbenodigheden

Deze site draait zowel op Apple als Windows-computers, en als browser kunnen zowel Netscape als Internet Explorer gebruikt worden (vanaf versie 4.0). Het mooiste beeld krijg je met een resolutie van 1024 x 768. Als je dit zelf wilt instellen, ga je via de 'Start'-knop linksonder via Settings/Instellingen naar Display/Beeldscherm en Settings/Instellingen. Daar kun je de resolutie wijzigen, en de nieuwe instelling bewaren door op 'OK' te drukken.

Navigatie

Je kunt elke vraag dus maar één keer beantwoorden. Mocht je, alvorens je je antwoord geeft, nog even naar de voorgaande schermen willen, dan kan dat door de 'Back'-knop van je browser te gebruiken. Ga je naar 'Home' dan kom je op de startpagina van de site. De vindplaats van de illustraties is te vinden door met de muis op de afbeeldingen te gaan staan. Deze site komt voort uit het Emblem Project Utrecht. Daar vind je meer emblemen, meer literatuur en meer achtergrondinformatie.