logo
Terug naar de  startpagina

Colofon

Deze site hoort bij het NWO-onderzoeksproject Emblem Project Utrecht, en werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ICT-centrum van de Faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht. Deze site is gebaseerd op Educational Modelling Language (EML), open source standaard van de Open Universiteit. Meer informatie is te vinden op deze site. Idee achter EML is dat er een vast format zal ontstaan voor de codering van educatief materiaal. Die codering heeft dan betrekking op inhoud (lesstof), maar ook de leerpatronen, leeractiviteiten en interactie tussen leering en docent.

Deze site is ontwikkeld voor leerlingen in de Tweede Fase van het Nederlandse voortgezet onderwijs en voor de bovenbouw van het Vlaamse secundair onderwijs (voor meer informatie verwijzen we naar de leerlingeninfo en docenteninfo, te bereiken via de openingspagina). Maar ook voor alle andere belangstellenden is deze site toegankelijk. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar de redactie.

Redactie

Astrid Callista, Michel de Gruijter, Els Stronks