anonymous, Cupido’s lusthof (1613)

Table of contents ↑

Content: Next →

[Titlepage]


titlepage

Back to top ↑
CUPIDO'S LUSTHOF
Ende Der
Amoureusē Boogaert
Beplant ende Verciert
Meet 22. Schoone Copere figuiren
ende vele nieuwe Amoureuse Liedekēs
Baladen ende Sonnetten desgelickx
te voren noÿt inden druck geweest
ofte gesien zÿn
gecomponeert door een
wt levender Ionst
Tot Amsterdam
By Jan Evertssz Cloppenburch boeckver-
cooper opt water inden vergulden Bÿbel.

[blanco]

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.