Georgette de Montenay/Anna Roemer Visscher, Cent emblemes chrestiens (c. 1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Eiice primum trabem [18]


av1615018pict

Back to top ↑
Die door onwetenheijts onkunt Goetdunckent dwalen,
Willen wt ijders ooch een Cleyne splinter haelen.
Tot sulck een Cristus seyt: O ghij nueswijse Schalck,
Siet ghij niet in U oogh de groote plompe balck?
Ghij syt tot bouen toe vol gruwels en afgrijsen
ghepropt: en Wilt verwaent een ander onderwijsen.
Betert v selven eerst. en Dan een Aer bekeert
Woorden die sijn maer Wint. Maer voordoen Crachtich Leert. translation

Cest ignorant ne cognoissant son mal,
Vouloit tirer de tous yeux le festu,
Ne voyant pas en soy le principal:
Mais par ce bois Dieu luy dit, Que fais tu?
Qui de tout vice & mal es abatu,
Et neant moins veux autruy corriger?
Corrige toy: sinon seras batu.
Qui n'a vertu, ne peut autruy renger. translation

EIICE PRIMVM TRABEMtranslation


xviij.
Túne igitur paleas alieno in lumine cernis,
Cæca premit lumen cuius vtrunque trabes.
Scilicet errorum censebis crimina, cuius
Jmproba vix vllo crimine vita caret . translation

Back to top ↑

Translations

...
...
First cast out the beam.
Indeed, so you see the specks of chaff in another's eye,
But a beam presses on both of yours.
Naturally, you will pass judgement on charges of error,
But your own wicked life stands accused in almost every way.


Back to top ↑

Sources and parallels