Contents


Back to top ↑

[Titlepage]

[pb: [titlepage]]

AMORIS
DIVINI ET HVMANI
ANTIPATHIA
Siue effectus varij, e varijs
Sacræ Scripturæ locis
deprompti
Emblematis suis expressi
SS. PP. Authoritatibus,
nec non
Gallicis, Hispanicis et Flandricis
versibus illustrati.
Editio II. aucta et recognita.
Les effects diuers de l'Amovr Divinet
Hvmainrichement exprimez par petits
Emblemes, tírez des SS. Escritures et
des SS. Peres. et illustrez par vers
François, Espagnols et Flamends.
ANTVERPIÆ
Apud Michaëlem Snyders An. 1629.
Cum priuilegio
[pb: [titlepage verso]]

Back to top ↑

[Dedication]

[pb: (:)r]
Nobili, Clarissimoque Viro
Domino
D. Gerardo de Vilers,
Toparchæ in Vilers Perwin, &c.

In Academiâ Louaniensi per triginta
quinque annos Medicinæ Docto-
ri & Professori Primario.

A Serenissimo Bauariæ Duce, in Me-
dicum Cubicularium requisito.

A Serenissimis Archiducibus Austriæ
Alberto et Isabella,
Belgarum Principibus, ad-
scito, retento, &
Stipendijs honorarijs remunerato.
Magnatum Belgij Archiatro.

QVid faciam? tibi dedica-
bo? supra humilitatem opu-
sculi mei nobilitas tua est;
qui generosum ex antiquâ Vile-
riorvmapud Gallos familiâ, san-
[pb: (:)v]guinem trahis: qui stemma tuum,
sub aduersæ fortunæ vmbrâ delites-
cens, propriâ virtute clarificasti: cuius
splendorem, Serenissima Belgarum
Princeps, Isabella, restauratione
suâ confirmauit: cuius extractionem,
inuidiæ morsibus impetitam, Phi-
lippvs QvartvsHispania-
rum & Indiarum Rex, diplomate
suo illustrem declarauit. Te in Mæ-
cenatem inúocabo? supra caliginem
styli mei claritas tua est; qui Loua-
niensem Uniuersitatem per triginta
quinque annos, admirandâ doctri-
nâ & primariâ lectione tuâ illustra-
sti: quique illam gubernatione, &
rectoratu tuo magnificè decorasti:
qui lucidissimos magnæ famæ tuæ
radios, in Hispaniam, Galliam, An-
gliam, Germaniam, Bauariam, Leo-
[pb: (:)2r]dium, exterasque Regiones, longè
latequeue diffudisti. Testatur Leodium,
cuius Magnates, quam frequenter,
summo cum honore, te aduocarunt.
Testatur Bauaria, cuius Serenissi-
mus Dux, te in cubicularium, am-
pló cum stipendio, requisiuit. Te-
stantur Gallia, Anglia, & Ger-
mania, quæ consilia tua expetierunt.
Testatur Hispania, quæ tam glorio-
sum de meritis tuis testimonium
nuper præbuit. Testatur Belgium, in
quo omnes ferè Principes, Comites,
& eminentioris dignitatis personæ,
(etiam in Prouincijs vnitis) te accer-
siuerunt & consuluerunt: in quo Se-
renissimus Archidux Austriæ, Al-
bertvs, te sibi adsciuit, retinuit
& stipendijs honorarijs remunera-
uit. Quid dicam? supra calamum
[pb: (:)2v]meum laus tua est; qui cum plura
dixero, parum aut nihil me dixisse,
condignè, arbitrabor. Silebo. tamen
ne muneris mei exigentiæ arguar, &
ne denuò secunda editio, sub nul-
lius tutelâ, errans & vagabunda, a-
lienum emendicet patrocinium, sub
tuum confugiens, supplex illam si-
sto. præbeat igitur accessum benig-
nitas tua; annuat desiderio meo be-
neuolentia tua; prodeat in lucem,
sub famoso nomine tuo libellus iste,
qui si tuo præsidio & authoritati in-
nixus fuerit, à calumniosis maleuo-
lorum & detractorum censuris im-
munis comparebit. Effectus Amoris
sunt; hos cum cordis affectu tibi
consecro. Tu illos cum Affectu &
Effectu tuo accipe; quos si per ocium
aliquando perlegas, dabit Deus vt
[pb: (:)3r]humano affectu expurgato, diuini
affectus sacratiores effectus in animâ
tuâ sentias. ita opto & voueo.

 

Nob. & Clariss. Dominat. tuæ.
Addictissimus & Humillimus
Cliens. M. Snyders.

Back to top ↑

In dictum eius

[pb: (:)3v]
In dictum eius.
Affectu & Effectu.

Ecce tibi varijs dico symbola sculpta tabellis;
Effectu Affectus scilicet omen habent.
Ficta sub Oedipode ludibria spernis Amoris?
Oedipodes nulla hîc, nulla Thyestis erūt,
Te properant arcus, properant & tela, sacratas
Quêis homini geminat diuus Apollo faces.
Vana superstitio procul hinc, quæ pectora fœdis
Ludit imaginibus, vimque furoris habet.
Ergo sacro venit hic Affectu Effectus ab Hemo:
Affectu Effectu hæc pignora nostra cape.


[pb: (:)4r]

Affectv et Effectv.


Back to top ↑

Au Lecteur

[pb: (:)4v]
Au Lecteur.

AMis Lecteur, ayant
veu ces jours passez v-
ne Corneille Parisien-
ne, si dextrement des-
guisée de nos plumes,
que si son autheur eut eu le sens de luy
cacher la queue, on eut peu prendre aise-
ment l'auorton pour legitime. I'ay bien
voulu t'en aduertir, pour te faire rire
auec moy, de ces esprits ambitieux sem-
blables aux comediens, qui vaillants
peu ou rien en leur persones, flattent l'o-
reille de ceux qu' ils se veullent obliger,
par les representations de celles, qu' ils
[pb: (:)5r]ne scauent imiter que comme le Diable
les Eremites, poussant tousiours quelque
corne à trauers le capuchon, qui en ac-
cuse la tromperie;le nom du Seigneur
de Perrochel que ce temeraire vole,
aussy bien que le reste de son liure, n'en
reçoit pas moins d'affront que celuy
qu' on accuse d'authoriser le voleur, pour
auoir part au larcin. Ceste laschetté ne-
antmoins n'at esté du tout inutile, me
faisant coniecturer, que puis que la pre-
miere edition de tous ces petits emble-
mes auoit trouué tant d'acceuil en ta
courtoisie & bien veiullance, ie n'en de-
uois augurer moins pour celle que ie
t'offre maintenant si richemēt remplu-
mée, qu' elle pourra te sembler plustost
nouuelle que seconde. Puisse elle auoir le
succez que le zele de son Autheur luy
souhaitte, qui n'est que d auiuer en ta
[pb: (:)5v]poictrine les flammes mourantes de l'A-
mour diuin & le resusciter des cendres
de l'humain. Son esprit sera satisfaict si
le tombeau de celuy cy peut estre le ber-
ceau de celuyla. Et ta vertu recompen-
sée, si la pieté du dessein te le fait trouuer
agreable. Adieu.


Back to top ↑

Ad Auctorem

[pb: (:)6r]
Ad Auctorem.
Epigramma.

Castalios fontes smyrnæus vt hausit Homerus,
En Odyssæas scripsit, & Iliadas.
Nonne sacros latices diuini gustat Amoris,
Qui rapitur sacris hic in Amore modis?
Iliade vt nequijt depingi maior Achille,
Sic melior sacro hoc schemate pictus Amor.

I. van Houtte, Med. Doct.
Bergis S. Winnoçi.

Back to top ↑

Approbatio

[pb: (:)6v]
APPROBATIO.

LIber inscriptus Amoris diuini &
humani Antipathia, nil nisi deuo-
tionem spirat ac pietatis & sanæ do-
ctrinæ floribus refertus est. Quare
vtiliter Typis mandari posse iudico
quod testor 18. Martij Ann. 1629.

 

Gaspar Estricx S.T.L.
P.B. Mariæ Antuerpiæ.

Back to top ↑

Index

[pb: (:)7r]
Index Libri Primi. A. An sit Amor? Præludium. Amor Diuinus 2. Amor Humanus 3. Assiduitas 27. Aucupium 16. Auxilium 31. B. Babylon 5. C. Cupido 3. Competentia 7. Cribratio 8 Censura 11. Credulitas 12. Computatorium 13. Cupiditas 15. D. Definitio 2. Diuisio 2 Dementia 36. E. Etymologia 2. F. Febris 24. Fragilitas 28. H. Hierusalem 22. I. Incuria 22.
[pb: (:)7v] Instantia 29. Instructio 37. Inconstantia 39. L. Laqueus 17. M. Mercx 10. Monitio 19. Minæ 28. Muscipula 34. N. Natura 1. Negotiatio 9. O. Opportunitas 21. P. Piscatio 6. Protectio 32. Q. Quæstus 18. R. Renouatio 33. Retentio 35. S. Superbia 14. Subtilitas 26. Sanatio 39. T. Torpor 23. Tyrannis 25. Tragœdia 40. V. Versutia 20. Victoria 41.

Back to top ↑

Index II

[pb: (:)8r]
Index Libri Secundi. A. Acupictura 14 Attractio 4 B. Balneum 12 Biscoctum 13 C. Caligo 33 Curiositas 85 D. Desiderium 24 Descriptio 1 Digladiatio 10 Dulcedo 38 E. Echo 16 Expolitio 11 Extasis 39 I. Imago 15 Impatientia 33 Incrementum 17 Insitio {?}9 Inuincibilitas 28 Inbilatio 30 Intuitio 41 L. Languor 22 Libertas 29 Lusus 6 M. Martyrium 25
[pb: (:)8v] Meditatio 18 Militia 9 O. Ouile 3 P. Potentia 5 Præsentia 34 Proprietates 1 Q. Quies 36 R. Rapina 21 Raptus 40 S. Sacrificium 17 Sympathia 31 Speculatio 32 T. Triumphus 26 V. Venatio 3 Via 2 Vinculum 7 Vnio 37 Vulnus 20

Back to top ↑

Præludium

[pb: 1]
Amoris Diuini & Humani
ANTIPATHIA
LIBER I. Præludium. AN SIT AMOR?

Thaul.

August.

D. Thom.

Macrob.

Idiot.

P. Beroal.

August.

Qvid quæris? an sit amor? sapienter quæris, sed
& insipienter. Sapiēter quæris; quia ordine do-
ctrinæ: insipienter, quia in te est. quod domi posside-
tur, frustra foris quæritur. Si ais, in me amor nō est;
iniustus es: vbi charitas non est, nō potest esse iustitia.
Si non amas, odisti: odio vel amore ducimur: quæris
adhuc an sit amor? si nō amas, sine volūtate es: om-
niū enim actuū voluntatis initiū & radix est amor.
Si nō amas, insanis: nō amare, dementia est. Si non a-
mas, nō homo es: inhumanū est non amare. Perseueras
quærere an sit amor? si non amas, mortuús es: sine
amore tanquam mortui reputamur. Sed quid vltra
disputo? cum mortuo ratiocinari, stultitia est. addu-
cam mortuum, sed scriptis viuentem. mortuo lo-
quatur mortuus: audiamus. Quod est in nauigio gu-
bernator; quod in ciuitate magistratus; quod in
mundo sol; hoc inter mortales est amor. nauigium
sine gubernatore, labascit; ciuitas sine magistratu,
periclitatur; mundus sine sole tenebricosus efficitur;
& mortalium vita, sine amore, vitalis non est. Credis
hoc? reuiuisces. si reuiuiscis; noli amplius quærere:
habes quod quærebas. vbi vita, ibi amor est: vbi a-
mor, ibi sunt omnia: ama ergo, & fac quod vis.


Back to top ↑

Natura Amoris [1]

Tekst: 1.1

[pb: 2]

Natura Amoris.

I. Berna. & de dig. Amor.

ARs est artium, ars amoris; cuius magisterium
ipsa sibi retinuit natura, & Deus auctor natu-
ræ: ipse enim Amor à creatore inditus (nisi natu-
ralis eius ingenuitas, adulterinis aliquibus affe-
ctibus præpedita fuerit) ipse inquam se docet, sed
docibiles sui, docibiles Dei: sed postquā legē Dei
amisit ab homine est docēdus. nō est autem docē-
dus vt sit tanquam qui non sit; sed vt purgetur, &
quomodo purgetur; vt proficiat, & quomodo
proficiat; vt solidetur, & quomodo solidetur do-
cendus est.

Etymologia Amoris.

Amorem, Hebræi Oheb dicunt; à verbo Ahab,
amauit, dilexit: quod cognationem habet cum
Abah, voluit, & Iahab, appetiuit: quod enim ama-
mus, volumus & appetimus.

Definitio Amoris. Aug. lib. de anim. Francis Petrar. de grat. Amor.

Amor est animæ rationalis affectus, per quem
ipsa aliquid cum desiderio quærit & appetit ad
fruendum; per quem & fruitur eo, & cum qua-
dam suauitate interiori amplectitur & conseruat
adeptum.
Amor latens est ignis; gratum vulnus; dulcis
amaritudo; delectabilis morbus; sapidum vene-
num; iucundum supplicium; blanda mors.

Diuisio Amoris. Aug. sup. Psal. D. Thom.

Amor diuiditur in Amorem Dei, seu diui-
num; & Amorem sæculi seu humanum.
In Amorem amicitiæ, & Amorem concupis-
centiæ.

[pb: [2a]]

Ars est artium, Ars Amoris. Bern.

Amour est l'art des arts, car en son artifice
L'esprit le plus sçauant, se treuue estre nouice.

[pb: 3]
Nature de l'Amour. I.

Puis que l'Amour est Dieu & cause de soy mesme,
Lecteur, tu ne le peux diffinir, si tu n'ayme,
Et resens ce qu' Amour opere dās les cœurs,
En voicy neantmoins toute la conoissance,
Qu' enseignent les effects de son abstruse essance
En ces tableaux diuers formez de ses langeurs.

No tiene retrato Amor.
Porque le muda el conceto.
Qualquier singular efeto.

De liefd' en heeft gheen seker beelt/
Een yder maeckt het soo hy queelt.


Back to top ↑

L'Amour divin [2]

Tekst: 1.2

[pb: 4]

Θεοφιλια. II.

August. Idiot. Bernard. Idiot.

AMor Dei, est rectissima animi affectio, quâ
diligitur Deus propter se, & proximus
propter Deum. O Amor præceps! Amor fla-
grans, Amor vehemens, Amor te intra te cohi-
bere non valens: qui præter te aliud cogitare
non finis: fastidis cætera, contemnis omnia præ-
ter te. dulciter capis, strenue stringis, sapienter
erudis, gloriosè illaqueas, oneras delectabiliter,
fœliciter vris, in dicto expectaris, nec consilio
temperaris, nec pudore refrenaris, neque rationi
subijceris. affectus es desiderabilis, experientia
dulcis, iucunditate plenus, fruitione æternus: sa-
tians & reficiens, numquam fastidium generans;
vbi es, labor non est, sed sapor. teipso contentus
es; donas libertatem, pellis timorem, laborem
non sentis, meritum non respicis, præmium non
requiris: dissimulas & exspectas, sustines delin-
quentem, eumqueue benignè trahis, adducis, &
conuerti facis ab errore viæ eius. felix Amor, ex
quo oritur strenuitas morum, puritas affectio-
num, subtilitas intellectuum, desideriorum san-
ctitas, operum charitas, virtutum fæcunditas,
meritorum dignitas, præmiorum sublimitas. A-
mor tuus Domine fons vitæ est, nec viuere anima
potest quæ non hauserit ex illo, neque haurire
potest nisi præsens fuerit ipsi fonti, scilicet tibi,
Iesv Christe , qui es fons totius amoris.

[pb: [4a]]

Amor diuinus.

Ie suis celuy qui seul peut heureux faire viure,
Ie suis l'Amour diuin, vienne qui me veut suiure.

[pb: 5]
L'Amour diuin. II.

Dites-moy ce que c'est? qu' est-ce que l'on appelle?
Vn feu perpetuel, vne ardeur eternelle,
Vn voluntaire vol, vn l'arcin sans retour,
Vn aigle en ses regards, vn arc à blesser ames,
Vn ancre à les tenir, vn soleil plein de flames?
Le voulez vous sçauoir? c'est le diuin Amour.

Es sin duda que este amor,
Pues que se alexa del suelo,
Deue ser amor del Cielo.

Des Hemels vier/ Godts liefde zoet/
Ick ben 't/ die weldich leuen doet.


Back to top ↑

L'Amour humain [3]

Tekst: 1.3

[pb: 6]

Cupido.

III.

Senec.
Volucrem esse Amorem fingit immitem Deum
Mortalis error, armat & telis manus,
Arcusque sacros instruit sæuâ face,
Genitumque credit venere, vulcano satum.

Ioan. Fab. Idiot. Senec. Idiot.

HVic Amori pœnitentia & tristitia sunt sem-
per comites. Anteambulones autem, sunt cu-
ra, anxietas, sollicitudo, metus, suspicio, ira, odiū,
appetitus impatiens, insomnes noctes, horrenda
somnia, mæror, lachrimæ, subito gestiens lætitia,
subita animi consternatio, omnium extremorum
cogitatio.
Amor hic insatiabilis est, quia extinctus reac-
cendetur, & post copiam rursus inops fit, animum
virilem effæminat, & præter passionem quam su-
stinet nihil sinit aliud cogitare. rationis obliuio
est, & insaniæ proximus, foedum minimè conue-
niens animæ sospiti vitium; turbat consilia, altos
ac generosos spiritus frangit, à magnis cogita-
tionibus ad humillimas detrahit; laqueus est ani-
mæ, fœdat pueritiam, perdit iuuentutem, incitat
ac inquietat emortuam carnem & senectutem.
Ineffugabilis est pœna, noxium malum, naturalis
tentatio, desiderabilis calamitas, domesticum,
periculum, natura mali boni colore depicta, in-
desinens pugna, quotidianum damnum, pondus
grauissimum.

[pb: [6a]]

Amor humanus.

Icy veois tu mortel, depeints les pere et mere,
De ce follastre Amour, autheur de ta misere.

[pb: 7]
L'Amour humain. III.

Icy veois tu mondain, cet Amour titulaire,
Qui dementant son nom, at l'effect tout contraire
A ce, que (sans mentir) nous appellōs aimer.
Aimer est animer, Amour est l'ame mesme,
La vie, la douceur, le bonheur de qui l'aime,
La ou ce faux Amour n'at pour aimer qu' Amer.

Miralde solo à la casta
Y conocereis le luego
De quien le viene el ser ciego.

Siet Daer en Moeder vande Minn'/
Die soo doet dwaelen onsen sin.


Back to top ↑

Hierusalem Amoris [4]

Tekst: 1.4

[pb: 8]

Hierusalem Amoris.

IV. August. {?}13. {?} ad Cor. Ps.117.

DVas ciuitates, duo faciunt Amores; Hierusa-
lem facit Amor Dei, Babylonem facit Amor
sæculi. Interroget igitur se vnusquisque quid a-
met & inueniet vbi sit ciuis. O Anima quæ fama-
re desideras, in Amoris biuio constituta, attende
bene quam viam velis ingredi; exitum vtriusque
perpende, non initium. ne te angusta porta, labo-
riosum iter, spinosi gradus deterreant; hâc itur ad
Hierusalem, ad æternum gaudium, ad sempiter-
nas delicias: ne te inuitet blanda Venus, hilaris
Bacchus, spatiosus introitus, florida via, illâc itur
ad Babylonem, ad supplicium æternum, ad æru-
mnas perptuas. Contende igitur intrare per an-
gustam portam, sectare charitatem, æmulare spi-
ritualia, dic cum Dauide, Aperite mihi portas iu-
stitiæ, ingressus in eas confitebor Domino, hæc
porta Domini, iusti intrabunt in eam.

[pb: [8a]]

Angusta porta et arcta via quæ ducit ad vitam,
et pauci inueniunt eam. Matt. 7.

Si cet heureux seiour te doit seruir de fin,
Hazarde toy mondain d'en prendre le chemin.

[pb: 9]
Hierusalem Amoris. IV.

Ie sçay qu' il est estroit, le chemin que ie montre,
Mais ie peux asseurer, celuy qui le rencontre,
Qu' il en sera mené, à vn heureux sejour.
Ne te degoustes pas, de ce sentier d'espines,
Qui se changeans bien tost, en fleur de Lys diuines,
Tu les pourra cuellir au paradis d'Amour.

E se, si que es buen camino
No te espanten sus espinas:
Pues crian rosas diuinas.

Te leuen hier naer liefdes stem/
Is recht gaen naer Hierusalem.


Back to top ↑

Babylon Amoris [5]

Tekst: 1.5

[pb: 10]

Babylon Amoris.

V. August. Cicer. Senec. F. Petrar.

BAbylonem facit Amor sæculi; interroget igi-
tur se vnusquisque quid amet, & inueniet an
eius sit ciuis. O anima! hanc viā non intres; plena
periculi, plena perditionis est. Amor te allicit, sed
vt te necet. Venus te inuitat, sed vt te vitâ spoliet.
Bacchus te vocat, sed vt te deuoret: vinum propi-
nat, sed vt venenum bibas. Voluptates sunt blan-
dissimæ dominæ quæ maiores partes animi à vir-
tute detorquent. in hoc nos complectuntur vt
strangulent; non aliter ergo quam latrunculi via-
toribus insidiantes eosqueue seducētes ac perimen-
tes, declinandæ sunt. idque facilius fiet si quis a-
criter rei vilitatem, obscænitatem, breuitatem, fi-
nem cogitet, ac longum dedecus; horæqueue fuga-
cis forsitan aut momenti vnius illecebras, multo-
rum pœnitentiâ vel æterno forrasse supplicio pu-
niendas.

August.
Quisquis amas mundum, tibi prospice. quâ sit eundum;
Hæc via, quâ vadis, via pessima, plenaque cladis.

[pb: [10a]]

Lata porta et spatiosa via quæ ducit ad perditionem,
et multi sunt qui intrant per eam. Matt. 7.

Si ce funeste lieu te doit seruir de fin,
Gardé toy bien mondain d'en prendre le chemin.

[pb: 11]
Babylon de l'Amour. V.

Voila pauure mortel, la fin de tant de charmes,
Voila le rendé-vous de ces cruelles armes,
Voila le l'ouure, helas! de ce cruel Amour.
Garde t'en, si tu veux, pour moy ie m'en descharge,
Car si ie t'ay faict veoir, que son chemin est large,
Ie t'ay faict veoir aussy la fin de son sejour.

Aun qui es holgada la calle
Non te engañ: pues sus flores
Te lleuaran donde llores.

Hy gaet/ die volght Cupidos raet/
Van Babylon de rechte straet.


Back to top ↑

Piscatio Amoris [6]

Tekst: 1.6

[pb: 12]

Piscatio Amoris.

VI. Barrad. Luc.5. Ambros. Ambros.

PEriculosum mare, mundus est, ac procellosum,
in eo pleraqueue corda hominum, veluti pisces,
voluptatibus, diuitijs, sceleribusqueue immersa na-
tant, vnde ab hoc piscatore diuino in lucem gra-
tiæ fœliciter extrahūtur. Laxet igitur retia sua in
capturam Amor diuinus: sed quænam sunt, quæ
laxari iubentur, retia, nisi verborum complexio-
nes, & quasi quidam orationis sinus, & disputa-
tionum recessus, qui, eos quos cœpit, non amit-
tit? & bene hæc amorosa instrumenta piscandi,
quasi retia sunt, quæ non captos perimunt sed re-
seruant; & de profundo ad lumen extrahunt, &
fluctuantes de infernis ad superna perducunt.
Amor mundanus laxat etiam sua retiacula
prædicationis, quibus corda hominum conatur
expiscari; non vt capta reseruet sed vt perimat.

[pb: [12a]]

Mittam vobis piscatores multos.

Quoy que l'amour humain empesche
Le Diuin fait meilleure pesche.

[pb: 13]
Pesche de l'Amour. VI.

Petits pescheurs que ie veois à l'enuie
Pescher touts deux, dites moy, ie vous prie,
Qu' el est l'appas pour prendre ces poissons?
Le seul amour en est l'vnique amorce,
Qui les inuite d'vne douce force,
A s'engager dedans nos hameçons.

Para pescar coracones
Quiere el pescador del Cielo
Que sirua el Amor de anzuelo.

Wech eyghen liefde / sotten dwanck/
Godts liefde crijcht al beter vanck.


Back to top ↑

Competentia Amoris [7]

Tekst: 1.7

[pb: 14]

Competentia Amoris.

VII. August. Nyssen.

SAgitta iacitur Amoris mundani, vt necem cor-
di inferat, sed frustra: cæcus sagittat in aëra,
Sagitta iacitur Amoris diuini & transfigit cor,
quod cum transfixum est, vita excitatur, non inte-
ritus comparatur. nouit Dominus sagittare ad
Amorem; imo sagittat cor amantis vt adiuuet
amantem; sagittat vt faciat amantem.
Sagittarius eiaculatus hoc telum, est ipsa dile-
ctio, qui telum electum ad eos mittit, qui seruan-
tur, spiritu vitæ, triplicem cuspidis aciem inun-
gens, vt eum in quem immissa fuerit vnà cum te-
lo & ipso sagittario, in vnum colligat.

[pb: [14a]]

Sagittæ Potentis acutæ. Ps. 119.

L'amour Diuin abbat le coeur
L'humain aueugle n'at pas d'Heur.

[pb: 15]
Competence de l'Amour. VII.

Ces deux archers n'ont pas vn mesme zele,
Comme ilz ont bien vn arc, vn traict, vn aisle,
Car leur effect est du tout differant:
Les traicts de l'vn sont animez de vie;
Les traicts de l'autre enuenimez d'enuie;
L'vn est aueugle, & l'autre clair voyant.

No es officio para ciegos,
Dejad al Amor diuino,
Que haue tirar con tino.

De liefde Godts doortreffet hert/
Eer d'eyghen net ghewaere wert.


Back to top ↑

Cribratio Amoris [8]

Tekst: 1.8

[pb: 16]

Cribratio Amoris.

VIII. August. Cat.

O Anima! cuius Amoris gratiâ militaris? hic
quid nisi fragile, nisi plenum periculis, &
per quot pericula peruenitur ad maius pericu-
lum? pereant hæc omnia & dimittamus hæc va-
na & inania; conferamus nos ad solam inquisi-
tionem eorum quæ finem non habent, & eorum
quæ Amor diuinus vanno sibi reseruat. illa sunt
vtilia, illa sunt sancta, illa sunt quibus æternam
gloriam tibi comparabis. repurgat vterque A-
mor, vannat de diuinus & dimittit tēporalia &
terrena, quæ te ad æternam ducerent perditionē.
cribrat Sancta humanus, & reseruat inania quæ
sub apparentiâ boni, speciem aliquam vtilitatis
& voluptatis preseferunt. Sed tu, ô Amator mū-
di, cribra illa prudenti cribro iudicij tui. Quin
age, & serio rem tangamus: quid si tota hæc
mundi machina, plenâ manu, quidquid in sese de-
liciarum complectitur in te parata sit effundere,
qualia tandem aut quanta tibi conferre possit,
enumeremus. Honores dabit, inquies; fumi sunt.
diuitias; vmbræ: nomen ac famam; aura & stre-
pitus. voluptatem dabit denique; fallax prurigo
est, primò blandiens postea dolens. & quidem
ista omnia deteriores non rarò nos reddiderunt,
meliores ferè numquam.

[pb: [16a]]

Hic optima; hic pessima seruat.

De ces iolijs esprits, l'vn cribre et l'autre esuante,
Et chascun d'eux retient ce qui plus le contante.

[pb: 17]
Cribrement de l'Amour. VIII.

Comme ces deux Amours ont des fins si contraires,
Chascun d'eux se choisit des moyens necessaires
Et tasche finement de s'asseurer sa fin:
Leur fin & leur moyens ont ceste differēce,
Que chascun d'eux finit par ou l'autre commence;
Vois doncq qui te plaist plus, l'humain ou le diuin

Como el trato es tan diuerso.
Cada qual dellos se queda
Con differente moneda.

Den eenen sift/ den anderen want/
En elck hout dat hem best ghehant.


Back to top ↑

Negotiatio Amoris [9]

Tekst: 1.9

[pb: 18]

Negotiatio Amoris.

IX. Gregor. Nazian. D. Greg. Euseb.

MErcatum hanc vitam existima o homo! si
negotiatus benè fueris, quæstum facies. ven-
ditor est Amor diuinus, venditor & est humanus;
Sed tu esto prudens negotiator, explora, & expen-
de margaritas vtriusque Amoris. pro vnâ ex ijs
quas diuinus proponit, facilè repudiabis omnes
quas humanus vendit. qui cælestis vitæ dulcedi-
nem perfectè cognouerit, quæ in terrenis amaue-
rat, libenter cuncta derelinquit. in comparatione
eius vilescunt omnia; deforme conspicitur quid-
quid de terrenæ rei placebat specie; quia sola præ-
tiosæ margaritæ claritas fulget in mente. ne te er-
go alliciat Cupido mercibus suis, vanæ sunt, in-
vtiles sunt, transitoriæ sunt, nociuæ sunt.
Negotiator callidus est, qui ex ijs quæ diu possi-
dere nō potest, tale aliquid emit quod numquam
amittere timeat, & in quo vniuersa possidet.

[pb: [18a]]

Negotiamini dum venio. Luc. 19.

Depuis que Dieu s'est fait marchand
Cupidon n' à plus de chaland.

[pb: 19]
Traficq de l'Amour. IX.

L'Amour diuin estale ses denrées
L'humain aussy les siennes descriées;
L'vn vend le mal, l'autre donne le bien.
Trousse pannier marchand de beatilles,
Tu peus allieurs debiter tes coquilles,
Car pour icy tu ne vendras plus rien.

Quita alla mercader caro,
Que despues que Amor lo es;
Se trata sin interes.

Te wijl Godt naer den handel ziet/
Cupidos meers en ghelter niet.


Back to top ↑

Merx Amoris [10]

Tekst: 1.10

[pb: 20]

Merx Amoris.

X. Prouer.5.

QVare tam cito seduceris, ô anima ab extra-
neo? iam iam amabas auroram gratiæ, nunc
vero concupiscis fumum perditionis: amabas co-
ronam gloriæ, nunc compedes ignominiæ: ama-
bas stabilia &æterna, nunc fluxa & transitoria: a-
mabas veritatem, nunc mendacium: amabas vi-
tam, nunc concupiscis mortem. reuertere, reuer-
tere ad mercatorem primum. execrabile tibi erit
cucurisse post Deos alienos, & Amorem sæculi, &
deseruisse Dominum Deum tuum. Ille gratis om-
nia donat cum magno animi gaudio & emolu-
mento: hic carissimé omnia vendit cum magna
animi afflictione & detrimento. ille prætiosissi-
mas margaritas; hic nisi fumos & vapores. audi
Poëtam

Cat.
Mira puer Veneris vasto promittit hiatu,
At si perspicias singula, fumus erit.
Fumus Amor, sunt fumus opes, sunt fumus honores;
Et speciem fumi, quidquid amamus, habet.
Fumus amans, est fumus Amor, mens fumus amicæ est.
Nostraque sic fumo pectora nutrit Amor.

[pb: [20a]]

Fumos vendit Amor.

Des dames la faueur, n'est que fumée et vent;
De rien, que des vapeurs, donc se nourrit l'Amant.

[pb: 21]
Denrees de l'Amour. X.

Follastre Amour que vaillent tes denrees?
ombien tes feux? à quel pris tes fumees?
ombien fais tu payer vn peu de vent?
our vn plaisir mille & mille douleurs:
our vn instant vn siecle de malheurs:
it tous les maux pour le biē d'vn moment.

Assi sueles necio Amor,
Como es humo quanto tragas
Librar en humo tus pagas.

Der sotter liefden meesten vrient/
Die wort met wint en roock gedient.


Back to top ↑

Censura Amoris [11]

Tekst: 1.11

[pb: 22]

Censura Amoris.

XI.

Aristot.
Cat.
Vnicuique delectabile est quod amat. nam,
Dulcis Amor, furor est. stupet ebria simia prolem,
Nilque suis catulis pulchrius esse putat.
Nescit amans vitium (nimis id licet exstet) amicæ,
Quasque alius dotes non videt, ipse notat.
Fucus Amor vehemens, omnique potentior herba est,
Hoc duce, facundæ garrula nomen habet.
Quisquis amat, mentes agitante Cupidinis æstro,
Omne bono vitium proximiore tegit.

Plutar.

AMator albos Deorum filios appellat, nigris
virilium nomen tribuens. Amor enim, hæde-
ræ instar, valet, se quâuis arreptâ ansâ, applicare.

Horat.
Turpia decipiunt cæcum vitia, aut enim ipsa
Delectant, veluti Balbinum Polypus Agnæ.

Persius.

Asinus asino, & sus sui pulcher est.

[pb: [22a]]

Amor formæ condimentum.

Amour ne s'ouffre rien de laidt,
Car s'il n'est beau, Amour le fait.

[pb: 23]
Censure de l'Amour. XI.

Amour pipeur, que ne scais tu pas faire?
Amour sorcier, que ne ferois tu plaire?
A l'oeil charmé d'vn esprit amoureux?
L'enfant plus laid semble bel à son pere,
Et le guesnon plaist aux yeux de sa mere.
En fin, Amour, tu fais ce que tu veux.

Por los antojos de Amor
No parece cosa fea
Aun que en effeto lo sea.

De liefde noyt yet leelijcks draeght/
Sy maeckt al schoon dat haer behaeght.


Back to top ↑

Credulitas Amoris [12]

Tekst: 1.12

[pb: 24]

Credulitas Amoris.

XII.

Phocyl. F. Petrar. O Anima! noli credere celerrimè antequam
verè finem videas. Multos amantes creduli-
tas sua circumuenit; libenter enim credunt quod
optant.

Cat.
Vix dederat terris ignem, sua furta, Prometheus;
Pan furit, & flammis oscula ferre parat:
Quantus, ait, nitor hic? (nondum cognouerat ignem)
Et ruit, & læsas vix trahit inde manus.
Dum, quid ames, videas; properatos differ amores;
Heu scelerata Venus, cum celerata venit.

AMor sæculi ducet te ad aulam, noli illi crede-
re; subito forsan, & breuissimo tempore ad
summas te promouebit dignitates, sed vt citius &
altiùs te detrudat in profundissimas calamita-
tes & miserias. superbiâ inflabit te, sed vt tam-
quam pila pronior voluaris ad quæuis flagitia.
Auri, gemmarum, munerumqueue cupiditate in-
flammabit te, sed vt aureo laqueo strangulata, in
æternas flammas præcipiteris atrocissimè cru-
cianda. ad computatorium vocabit te; vtinam?
calculorum, ad computantis arbitrium instabili-
tas, tibi symbolum sit mutabilitatis honorem &
dignitatum, ad nutum Principum & Regum.

[pb: [24a]]

Quod non noris, non ames.

Ce que tu ne connois d'aymer iamais t'auāce,
Il a pris mal a Pan d'aymer sans connoissance.

[pb: 25]
Credulitéde l'Amour. XII.

Le brillant de ce feu, at charméce satyre,
Comme faict la beauté, l'ame, & l'oeil, quelle attire,
Pour l'obliger tantost au mesme repentir.
Panfit de son erreur condigne penitance,
Et l'ame la ferat, lors que sans cognoissance
Elle aymera l'attrait, quelle deuroit hayr.

Los que como el triste Pan
Sin conoçer se enamoran:
Con el su ignorancia lloran.

Te minnen datmen niet en kent/
Heeft Pan/ en menich man gheschent.


Back to top ↑

Computatorium Amoris [13]

Tekst: 1.13

[pb: 26]

Computatorium Amoris.

XIII.

Solon.
Aulicolas sapiens olim dicebat id esse.
Calculus in manibus quod solet esse, Solon:
Qui nunc depositus designat millia multa;
Nunc aliter positus, pauca, nihilque notat.

Polyb. Plin.

EXigua plane tempora homines quidem omnes
valdè exaltant, rursusque humiliant, sed auli-
cos maxime amatores; reuera enim hi similes sunt
abaculorum calculis, isti enim secundum compu-
tantis arbitrum modo ærei sunt, modo aurei; hi ad
nutum Regis nunc beati sunt, nunc miseri.
Indicæ testudines, meridiano tempore blan-
diente, gaudent toto dorso per tranquilla fluitare,
donec oblitis sui, solis vapore siccetur cortex, vt
mergi nequeant, iamque inuitè natent oportunæ
venantium prædæ: ita quidam spe magnarum re-
rum allecti, in Amoris aulam, Principumque pa-
latia sese conijciunt, & adeò deliniuntur horum
delitijs, donec imprudentes eo redigantur, vt non
possint, etiamsi velint, sese in suum otium reci-
pere.

Lucan.
Exeat aulâ qui volet esse pius.

[pb: [26a]]

Qui in honore sunt, similes sunt abaculorum calculis. Polyb. lib. 5.

L'estime seule fait, qu vn mesme ietton vaille,
Tantost mille ducats, tantost moins qu vne maille.

[pb: 27]
Comptoir de l'Amour. XIII.

Incertain est le sort, instable la fortune,
Si bien que la faueur changeant comme la lune,
Ne se peut iamais veoir en vn estat esgal.
Car ce qu' auiourdhuy l'vn ayme, & lautre estime,
Se voit le lendemain estre tenu pour crime,
Sans laisser qu' vn moment entre le bien & mal.

El amante y el priuado,
Como el tanto o contador;
Valen lo que quiere Amor.

Dan hooghe staten is den val/
Als eenen penninck uyt 't ghetal.


Back to top ↑

Superbia Amoris [14]

Tekst: 1.14

[pb: 28]

Superbia Amoris.

XIV.

Ouid.
Non benè conueniunt, nec in vna sede morantur Maiestas & Amor.

Osee.7. Petrar. Herodot. Eccl.

Quapropter superbia eius humiliabitur. SEd, ô Amator mundi, quid superbis? qui nisi
terra es & cinis? cur quæso? an non te morta-
lem, an non assidue fatiscentem, an non peccato-
rem, an non mille casibus expositum, an nō morti
obnoxium incertæ, an non denique te miserum
meministi; & nō Homericum illud famosissimum
audiuisti; nihil miserius homine terra nutrit? sci-
re velim quid te horum potissimè ad superbiam
cohortatur, an fragilitas membrorum, an vitæ
breuitas, an cæcitas animi inter spes vanissimas
metusque perpetuos fluctuantis, an præteritorum
obliuio, an ignorantia futurorum ac præsentium,
an hostium insidiæ, an mortes amicorum, an ad-
uersitas perseuerans, an fugitiua prosperitas? hæc
non aliæ tibi sunt ad superbiam quam scalæ qui-
bus ascendis ad ruinam. An ignoras quod Deus
gaudeat eminentissima quæque deprimere? Ille
neminem alium quam seipsum sinit magnificen-
tissime de se sentire.
Si sapis ergo fuge superbiam, initium enim
omnis peccati est.

[pb: [28a]]

Superbia eius humiliabitur. Osee. 7.

Si l'orgueil veut hausser la creste
L'Amour luy fait baisser la teste.

[pb: 29]
Superbe de l'Amour. XIV.

L'Amour diuin est humble & debonnaire,
L'Amour mondain superbe, & temeraire;
Mais le diuin est bien le plus puissant;
Car le mondain voulant hausser la creste,
Ces deux amans luy font baisser l'aigrette,
Et de leurs traits le vont humiliant.

Como Amor con desiguales
Viue tan de mala gana;
Altos y bajos allana.

Dat Hoocheyt te bederuen spoeyt/
Heeft rechte liefd'/ haest uytgheroeyt.


Back to top ↑

Cupiditas Amoris [15]

Tekst: 1.15

[pb: 30]

Cupiditas Amoris.

XV. August. Ambros. Senec.

SVperbia & Cupiditas in tantum vnum malum
sunt, vt nec superbia sine cupïditate, nec cupi-
ditas sine superbia inuenire possit.
Cupiditas est effrænatus, immoderatusque ap-
petitus non rarò amatorum mundi corda affi-
ciens. sicut enim qui per insaniam mente translati
sunt, non res ipsas, sed passionis suæ phantasias vi-
dent, ita etiam horum mens semel vinculis cupi-
ditatis adstricta semper aurum, semper argentum
credit videre, semper reditus computat. aurum
gratius quam solem intuetur: ipsa eius oratio &
supplicatio ad Dominum, aurum quærit.
Vides canem, missa frusta panis, aperto ore ca-
ptantem; quidquid accipit, protinus integrum de-
uorat, & semper ad spem futuri hiat. idem euenit
Amatoribus mundi; quidquid exspectantibus for-
tuna proiecit, id sine vlla voluptate dimittunt, sta-
tim ad rapinam alterius erecti & attoniti in Epi-
cureum illud chaos incidunt, inane sine termino
est.

Cat.
Et vorat & protinus ruit in noua frustra molossus,
Quodque petat cupidus semperAmator habet.
Heu! numquam præsens homini fert hora quietem,
Nec satis id, quod adest, pectora nostra iuuat.
Cum desiderio semper gemit ægra futuri,
Atque aliud nobis, mens, aliudque petit.

Gregor. Ars magna est satiari. O Anima!

[pb: [30a]]

Res immoderata, Cupido est.

Le chien, le ieu, l'Amour, le feu,
Ne sont iamais contents de peu.

[pb: 31]
Conuoitise de l'Amour. XV.

Qui veut nourir l'Amour à poids & à mesure,
Ne cognoit son humeur, & change la nature
D'vn feu perpetuel, d'vn appetit sans fin.
Amour, n'est pas Amour, s'il n'est insatiable,
L'assez est criminel, en l'ardeur veritable
Tant de l'Amour humain, que de l'Amour diuin.

Ambos Amores lo dizen,
Que el que llega à estar harto.
No puede valer vn quarto.

Het spel/ den hondt/ liefd'/ en het vier/
En houden maete noch manier.


Back to top ↑

Aucupium Amoris [16]

Tekst: 1.16

[pb: 32]

Aucupium Amoris.

XVI. Chrysost.

O Anima! in media laqueorum ambulas: la
queus superbia; laqueus cupiditas; laqueus
auaritia; laqueus diuitiæ; laqueus luxuria; laqueus
voluptates; laqueus honores: qua de causa tot la-
quei? ne deorsum volites sed superiora quaras:
etenim volatilia donec in altum aëra secant, non
facilè capiuntur: ita tu donec ad superiora respe-
xeris, nec laqueo, nec vllis alijs facilè capieris in-
sidijs. Venator est Amor mundi: fias igitur illius
calamis sublimior, in altum ascendens, non am-
plius vllam rerum humanarum admiraberis: sed
sicuti postquam in montium verticem ascenderi-
mus, parua nobis & vrbs, & mœnia esse videntur,
& formicarum more nobis viri super terram ire
cernuntur; sic postquam supra celsam Prophetæ
cogitationem ascenderis, nihil te terrenorum per-
cellere poterit, sed parua videbuntur omnia, &
diuitiæ, & honores, & potentia & gloria. illud
continuo ratiocinemur; sicut articulæ laqueo cap-
tæ vtilitas nulla, sed frustra & in cassum alas con-
cutit: ita tibi nulla rationum vtilitas, si ab impro-
bâ penitus cupiditate capta sis sed quantum-
cumque resilieris, capta es. ideo alæ sunt auiculis
vt fugiant laqueos; propterea rationes homini-
bus vt peccata fugiant. quam igitur veniam ha-
bebimus? quam vero defensionem, cùm auiculis
simus dementiores? auicula namque semel capta,
laqueo mox elapsa, eodem iterum difficile capie-
tur; nam cuique fit experientia cautelæ magistra,
nos sæpius eisdem capti, in eadem cadimus.

[pb: [32a]]

Volucrem sic decipit auceps.

La caille helas et l'Amant,
Ne s'attrappent myeux qu' au chant.

[pb: 33]
Oiselerie de l'Amour. XVI.

Ame si tu n'estois, ladre, insensible, & lourde,
Dis moy, voyant cecy, ne serois tu pas sourde,
Aux appels de l'Amour, & à ses faux sifflets?
Ame ie t'aduertis, Ame ie te conseille,
De leur fermer les yeux, de leur boucher l'aureille,
Ou tu te verras tost prinse dans ses fillets.

Mirad alma à lo que traën
Los reclamos deste Amor
Porque escarmentis mejor.

De liefde met haer pijpen wint/
(Gelijck den quackel) die haer mint/


Back to top ↑

Laqueus Amoris [17]

Tekst: 1.17

[pb: 34]

Laqueus Amoris.

XVII. 1 Tim.6. Chrysost. Idiot. Chrysost.

INfidiæ sunt in diuitiarū amplitudine; est enim
illarum Amor, rete, vinculumque tenacissimum.
diuites quanto copiosius suis opibus ambiuntur,
tantò onerosius vinciuntur. experientiâ discimus
nihil esse laboriosius in hoc mundo quam terre-
nis æstuare desiderijs. terrenarum diuitiarum
amor insatiabilis est, & longe amplius desiderio
te torquet quam refrigeret vsu suo. illarum quo-
que acquisitio, magni laboris est; possessio, magni
timoris; amissio, magni doloris, qui illas amat
Deum amare non potest, sed cum ipsis labentibus
labitur in perditionem: & qui eis innititur per
amorem, cum ipsis defluit in mærorem. qui enim
eas inuenit, requiem perdit: & cum vigilat aug-
mentum cogitat: cum dormit, fures somniat. in
die est afflictus, & in nocte pauidus, semper au-
tem mendicus. O Anima, vides per effectum
quod laqueus est in auro, viscus in argento, & pe-
dica in prædio. quia qui aurum petit, strangula-
tur; qui argentum, visco hæret; & qui prædia,
alligatur. qui manè quærit lucrum, vesperi repe-
rit animæ detrimentum. amat namque illa quæ
possessa onerant, amata inquinant, & amissa cru-
ciant, quæque arctius parta, quam concupita cō-
stringunt. Disrupto igitur vinculo è laqueo prosi-
li, & non reponatur aurum tibi in domo, sed
quod innumeris est prætiosius pecunijs; eleemo-
sina & humanitas pro auro: nam hæ fiduciam tibi
apud Deum præbebunt. illud vero vehementer
contra te diabolum spirare facit.

[pb: [34a]]

Qui volunt diuites fieri, incidunt in tentationem et in laqueum. 1. Timoth. 6.

L'Amour estrangle d'vn noeud d'or,
Les Idolatres du Thresor.

[pb: 35]
Lacet de l'Amour. XVII.

L'or, & l'argent, & les biens de la terre,
Sont vn lacet, qui nous estrangle, & serre
Par le collet, quand nous n'y pensons pas.
Infame Amour, qui nous emporte, & traisne
Par ces attraicts à ceste fin vilaine,
Et d'vn nœud d'or, à l'eternel trespas.

La codicia rompe el saco
Y el Amor con lazo y soga
En los thesoros ahoga.

Een gulden strick is 't seker lodt/
Door die vā't gelt maeckt sijnē Godt.


Back to top ↑

Quæstus Amoris [18]

Tekst: 1.18

[pb: 36]

Quæstus Amoris.

XVIII. August. Eccl. ca.3. Luc.12.

OCuras hominum, o quantum est in rebus in-
ane! Recordare o Anima, nobilitatis tuæ
quid est quod cum tanto desiderio te impellit ad
terrena conquirenda? quæ est ista auiditas con-
cupiscentiæ tuæ? semper ne rapies & numquam
satiaberis? nec Deum timebis, nec hominem re-
uereberis? nec patri parces, nec matrem agnosces?
nec fratri obtemperabis, nec amico fidem serua-
bis? viduam opprimes? pupillum inuades? testi-
monium falsum proferes? quæ est ista, o homo,
mentis tuæ insania? nescis quod cum diu parcè
vixeris, opibusque familiæ congerendis æuum
consumpseris, quot filios, totidem cadauer exspe-
ctantes vultures circum te habens, tandem exspe-
ctato fine supremum diem claudes, ac personato
fletu nudus in terram abderis. ficut egressus es nu-
dus de vtero matris tuæ sic reuerteris, & nihil au-
feres de labore tuo. quid ergo proderit tibi quod
laboraueris in ventum omnibus diebus vitæ tuæ?
Stulte hac nocte anima tua repetitur à te, quæ
autem parasti, cuius erunt?
De Imperatore Seuero memoriæ proditum est:
eum, cum sensim mortem sibi imminere sensisset,
linteum, in quo tumulandus erat, per castra conto
leuatum circumferri, & per præconem edici ius-
sisse; en! ex amplissimis regni opibus, quod vnicum
Seuerus Imperator secum auferet.

[pb: [36a]]

Quod capis, alter habet.

Il aduient bien au plus fin,
De chasser pour son voisin.

[pb: 37]
Conqueste de l'Amour. XVIII.

La chasse des mortels est tant plus difficile,
Que ce qu' ilz ont chassé, leur estant inutile,
Frustre leur vain espoir, de sa possession,
De quoy sert la trauail? que vaut la chasse mesme,
Si ce que l'on à prins cōme ce que l'on ayme,
Change aussy tost de main, par la succession.

Tan bien sucede en Amor
Que lo que vno caça, y toma:
Otro llegue y sé lo coma.

Soo sietmen dickwils dat hy vaert/
Die voor sijn vrienden goet vergaert.


Back to top ↑

Monitio Amoris [19]

Tekst: 1.19

[pb: 38]

Monitio Amoris.

XIX. Ps.38. Eccl.41. Bernard.

LOcutus sum in linguâ meâ; notum fac mihi
Domine finem meum; Et numerum dierum
meorum, quis est, vt sciam quid desit mihi;
Ecce mensurabiles posuisti dies meos, & sub-
stantia mea tamquam nihilum ante te.
Veruntamen vniuersa vanitas omnis homo
viuens.
Veruntamen in imagine pertransit homo; sed
& frustra conturbatur.
Thesaurizat; & ignorat cui congregabit ea.
Et nunc quæ est exspectatio mea?
O Mors! quam amara est memoria tua, homini
habenti pacem in substantijs suis, viro quieto, &
cuius viæ directæ sunt in omnibus, & adhuc va-
lenti accipere cibum. quam horribilis est cogita-
tio tua Amatori luxurioso! non misereris inopiæ,
non reuereris diuitias: non parcis voluptatibus,
non sapientiæ; non nobilitati, non ætati. O homo,
vis vt prosit tibi hæc meditatio? cogita te iam
mortuum, quem scis necessitate moriturum. me-
morare iudicij tremendi discrimen, ardentis ge-
hennæ cruciatus; & fac nunc quod velles fecisse
tunc. sola hæc cogitatio menti tuæ seriò inculca-
ta, sufficit ad cunctas inordinati Amoris illece-
bras extinguendas.

[pb: [38a]]

Paucitas dierum meorum finietur breui. Iob 10.

Constituisti terminas qui præteriri non poterunt. Iob 14.

Las! peu de temps borne le cours,
De l'entresuitte de nos iours.

[pb: 39]
Aduis de l'Amour. XIX.

L'Amour at beau, suggerer des desseins,
Veu que la mort les faict reussir vains,
Et qu' on ne scaict qui des deux est plus fort:
Car si la mort n'at rien qui ne luy cede,
Rien contre Amour, ne peut trouuer remede.
L'vn & l'autre est ineuitable sort.

Es tan poderoso Amor
Que obliga à la misma muerte
A confesiar que es mas fuerte.

In weynich tijts staen afghepaelt
Ons dagen loop/ en wat hier dwaelt.


Back to top ↑

Versutia Amoris [20]

Tekst: 1.20

[pb: 40]

Versutia Amoris.

XX. Iilus. Luc. 11.

O Anima si ex præcedēti meditatione fructum
acquisitum conseruare & augere desideras,
munito oculos & aures, per illa enim ingrediūtur
omnia tela malitiæ. Lucerna corporis tui est ocu-
lus tuus, si autem oculus tuus simplex fuerit, to-
tum corpus tuum lucidum erit; si autem nequam
fuerit totum etiam corpus tenebrosum erit: cohi-
be igitur oculum, cum enim non attenderis cir-
cumuoluitur; & vide, ne lumen quod in te est, te-
nebræ sint.

Cat.
Qui modo liber erat, victis leo seruit ocellis:
Quisquis es, à victo lumine, victus eris.
Credite peccati sunt lumina nostra fenestræ,
Hâc & auarities. & leuis intrat Amor.
Pande fores, subit hostis, & omnia cede cruentat:
Pande oculos, satanas cordis in arce furit.
Cura sit, ô, teneri tibi ne capiantur ocelli,
Ni seruum vitijs subdere pectus ames.

[pb: [40a]]

Lumina qui potuit vincere, victor abit.

Amour se fairat bien tost maistre,
S'il peut gaigner vne fenestre.

[pb: 41]
Ruse de l'Amour. XX.

Qui diroit que l'Amour, permit à son courage?
Se battant corps à corps, prendre tant d'auantage,
Amour le plus vaillant, le plus puissant des Dieux?
Cest qu' aux duels d'Amour, vaut la supercherie,
Soit fraude, soit valeur, Amour ne s'en soucie,
Il est vainqueur sil peut, auoir gaigné les yeux.

En ganando Amor los ojos
Es señor del coraçon,
Aunque sea de vn leon.

Die het ghesicht slechs winnen can/
Die wort haest meester vanden man.


Back to top ↑

Oportunitas Amoris [21]

Tekst: 1.21

[pb: 42]

Oportunitas Amoris.

XXI. Hieron.

ALiquid operis facito vt te inueniat diabolus
occupatum; non enim facile capitur à diabo-
lo qui bono vacat exercitio.

Cat.
Fronde super viridi, radijs tepefactus eois
Otia dum serpens desidiosus agit;
Ex alto tenui se librat aranea filo,
Et colubrum paruâ cuspide fundit humi.
Otia virus habent, & habet sors læta venenum;
Delitijs, vitijs mentis aperta via est.
Cum vacat & molli colit otia pectus in vmbrâ,
Tum nostra occultè corda sagittat Amor.

Laert.

Diogenes dixit Amorem otiosorum esse nego-
tium, quod hic affectus potissimum occupet otio
deditos; ita fit vt dum otio vacant in rem nego-
tiosissimam incidant.

Ouid.
Quæritur, Ægistus, qua re sit factus adulter?
In promptu causa est; desidiosus erat.

Bernard. Otium nugarum mater est, nouerca virtutum;
semper igitur aliquid honestæ rei agamus, ne aut
Deus cum nos inuisit, aut diabolus vbi nos ten-
tat, oscitantes & vacuos nos inueniant.

[pb: [42a]]

In otio negotiatur.

Le coeur est bien tost captif
Quand Amour le trouue oisif.

[pb: 43]
Saison de l'Amour. XXI.

Lors que l'esprit humain se rend à la paresse,
Cet Amour sensuel, bande, tire, & adresse,
Trouuant le sein ouuert, & le cœur desarmé.
Ainsy celuy qui veut garder sa citadelle,
Et laisse neantmoins dormir la sentinelle,
Serat de cet Amour bien tost prins & charmé.

Pues que tiniendo enemigos,
Ie atreues alma à dormir:
Gana tienes de morir.

Soo treft der liefden dertel wicht/
Een ledich herte met sijn schicht.


Back to top ↑

Incuria Amoris [22]

Tekst: 1.22

[pb: 44]

Incuria Amoris.

XXII. {?}Liuius. {?}ud. Cat.

QVid dormis, o Anima! surge & ora ne intres
in tentationem, securitas tam in publicis,
quam priuatis certissimum calamitatis initium
est: solutè viuentes vndique patent, & opportuni
iniuriæ multas occasiones præbent insidiantibus:
sæpe etenim & contemptus hostis cruentum cer-
tamen edidit, & inclyti populi, Regesqueue, perleui
momento victi sunt: quia nulli facilius oppri-
muntur quam qui nihil timent, & imparati sunt
ad resistendum. Inimicum sane, quamuis humi-
lem, docti est metuere; metus quippe prudentiam
docet; quique insidias timet haud facile in eas in-
pingit. timor securitatis dux, periculorum præ-
sumptio: metuendo sapiens vitat malum. in ipsa
igitur securitate animus ad difficilia sese præparet
vt contra iniuriam fortunæ inter beneficia fir-
metur.

[pb: [44a]]

Latet hostis, et otia ducis.

Comment, o ame dormez vous? Vostre ennemy gist cy dessous.

[pb: 45]
Non-soucy de l'Amour. XXII.

N'apprehender le mal, qui de si prez menaçe,
Estre en vn lieu fatal, & ne changer de plaçe,
Cest preueoir sans soucy vn eternel malheur.
Courir tant de dangers, ne craindre la tempeste,
Estre au faubourg d'enfer, dormir comme vne beste,
N'est ce pas faire voir, que l'on n'at pas de cœur?

Recordad alma querida
Que en el lugar donde estais
No conuiene que os durmais.

Hoe dus? o siel! hoe slaept ghy nu?
Dijn vyant schuylt hier onder u.


Back to top ↑

Torpor Amoris [23]

Tekst: 1.23

[pb: 46]

Torpor Amoris.

XXIII. Leo. Beda. Sallust.

Nil Amore callidius, nil aduersario nequius;
quoties aliquem in scelus aliquod pellicit,
non statim formatum ac suis depictum coloribus
id ipsum proponit, sed â paruis fere initijs, non
tam malis, quam ad malum in sensibili quodam
modo vergentibus, rem orditur, atque ita sensim
vlterius progrediendo, id, quod intendit, patrat.
nemo repentè fuit turpissimus. Dauidem in ho-
micidium propellere dum vult, si rect à eo tendat,
horrebit nomen sceleris, bonus Rex. oculum ita-
que primo suggerit vagantem curiosum, mox o-
tium, mox incuriam, mox torporem, ex quibus
ortâ libidine, suggerit & adulterium; denique
istis præmissis, vt necessarium, infert homici-
dium. omne peccatum, superbum est, amat asse-
clam. fuge igitur torporem, o Anima, si vis vt
non aufugiat à te spiritus sancti gratia. surge,
propera amica mea, non enim dormientibus pro-
uenit regnum cœlorum, nec otio & desidiâ tor-
pentibus beatitudo æternitatis repromittitur. qui
vult regnare cum Deo, debet laborare pro Deo.
doceat te paganus, vbi socordiæ atque ignauiæ te
tradideris, nequicquam Deos implores, irati enim
infensiqueue sunt.

[pb: [46a]]

Nescit tarda molimina
Spiritus sancti gratia. Ambros.

L'Amour reprouue les Amants
Qui ne le seruent que dormants.

[pb: 47]
Paresse de l'Amour. XXIII.

Pouquoy crois tu, qu' Amour porte des aisles,
Carquois, & traits, fleches, plumes isnelles,
Ne veois tu pas que cest qu' il est soudain?
Iamais l'Amour, n'aima lente poursuitte,
Sus, leue toy, auance, & va plus viste,
Car autrement cest le chercher en vain,

Al alme que pierde punto
En los lances del Amor,
Tarde le viene el dolor.

De liefde en acht geen sulcken vrient/
Die haer soo traech en slaprich dient.Back to top ↑

Febris Amoris [24]

Tekst: 1.24

[pb: 48]

Febris Amoris.

XXIV. Ambros. Titel.

O Domine varijs criminum febribus caro mea
languet, & diuersarum cupiditatum immo-
dicis æstuat illecebris; nec minorem febrem A-
moris esse dixerim quam caloris, quia illa ani-
mum, hæc corpus inflammat: febris enim mea
concupiscentia est; febris mea, auaritia est; febris
mea, libido est; febris mea; luxuria est; febris
mea superbia est, febris mea, ambitio est; febris
mea iracundia est. Heu mi Domine, nonne infir-
mitas hæc mea ad mortem est? quis est qui me sa-
nare poterit? non est alius præter te. libera me i-
gitur Deus omnium, Deus qui solus me saluare
potens es à corruptionibus peccatorum meorum,
quæ in carne & sanguine inhabitant; & seca ve-
nam affectuum meorum, vt omnes inordinati ap-
petitus è corde meo efluant, & te solum opti-
mum, maximum, in omnibus & super omnia di-
ligam.

[pb: [48a]]

Libera me de sanguinibus. Psal. 50.

L'Amour contre sa fiebure ardente
La veine de mon coeur esuente.

[pb: 49]
Fiebure de l'Amour. XXIV.

Ce feu est chaud, sa flamme trop cuisante,
Son accéz fort, sa fiebure violante,
Amour, Amour moderez en l'ardeur,
Tirez ce sang, qui boult dedans mes veines,
Car si ie sens continuer ces peines,
Cest faict de moy; Amour adieu, ie meur.

Todo Amor es calentura
Y el sangrar tan buen remedio
Que sin el no queda medio.

Ontmaeckt my/ lief/ vā'tquaede bloet
Dat anders dan u minnen doet.


Back to top ↑

Tyrannis Amoris [25]

Tekst: 1.25

[pb: 50]

Tyrannis Amoris.

XXV. Bernard. Isai. August. Hieron. Hugo de S. Vict.

HOmo, cum in luxuriâ est, non intelligit, com-
paratus est iumentis insipientibus & similis
factus est illis. O extrema libidinis turpitudo!
quæ non solum mentem effæminat, corpus ener-
uat, maculat animā, fœdat personam, sed & ma-
ximè bestialem vitam reddit; ex quo enim semel
mentem alicuius occupauit, vix eum bona cogi-
tare permittit, & tamquam bestijs simillimū ser-
uire facit peccato. O Domine, Venus & Cupido
deuiserunt sibi vestimenta virtutum, quibus orna-
ueras eum; fecerunt sibi viam per eum; sub pedi-
bus suis conculcauerunt eum: fæcibus peccatorū
polluerunt templum Sanctum tuum, posuerunt
illud desolatum & mœrore confectum. it ante
eos cæcus & nudus & illaqueatus funibus pecca-
torum. fugant & trahunt eum ante se in circuitu
de vitio in vitium, & de luto in lutum; & vadit
absque fortitudine ante faciem subsequentium.
seruus est, & seruitutem amat. cæcus est & cæcita-
tem desiderat; vinctus est, & vincula non horret:
amarum dulce, & dulce amarum credit. eheu! vi-
uens mortuus est, ita vt ægre resurgere possit. Sed
quid remedij, o anima? duobus modis ignis ex-
stinguitur, scilicet dum subtrahuntur ligna, vel as-
pergitur aqua: sic luxuriæ flamma, dum subtra-
huntur carnis incitamenta, vel dum mens irriga-
tur lachrymarum affluentiâ, suffocatur ne noceat.

[pb: [50a]]

Omnis qui facit peccatum,
seruus est peccati. Ioan. 8.

C'est bien ainsy que Venus traitte
Ceux qu' elle attele a sa charrette.

[pb: 51]
Tyrannie de l'Amour. XXV.

Traisner vn ioug fatal, & ne s'en oser plaindre,
Preueoir son desespoir, & ne les vouloir craindre,
Se laisser gourmander d'vne vilaine main,
Changer la liberté en vn cruel seruage
Et la douceur d'Amour en eternelle rage,
Sont les effects sanglants de cet Amour vilain.

El Amor siendo carnal
Es amigo tan cruel
Que alaga con vn cordel.

Soo troetelt Venus den trauwant/
Die sy in haeren waghen spant.


Back to top ↑

Subtilitas Amoris [26]

Tekst: 1.26

[pb: 52]

Subtilitas Amoris.

XXVI. Ioan. Fab. Cat. {?}cit.

NIhil efficacius aquâ ad exstinguendum ignem:
verū est & bene dixit Hugo de Sancto Victo-
re: approbo lachrimas, laudo fletus: sed eheu! ni-
hil prodesse mihi possunt; Amor meus est occul-
tus quidam ignis, qui in pectus admissus & cor
vrit, & velut venenum per venas currit, ipsisqueue
inhærens ossibus, medullas vorat. nescitur vbi me
calceus vrget. palam compositus pudor, intus
summa adipiscendi libido.

Cat.
Virgil.
Fulgeat vt lætis vagina coloribus extra,
Intus iô! ruptus fulgure mucro latet.
Saucia corda gero, vestigia nulla sagittæ;
Et iecur illæso corpore vulnus habet:
Vulnus habet? fallor, quod enim sine vulnere vulnus?
Hei mihi cæcus Amor vulnera cæca facit.
Non fallor
Viuit pectore sub dolente vulnus;
Intactis vorat ossibus medullas,
Vesano tacitos mouet furores
Quod Chironia nec manus leuaret,
Nec Phœbus, sobolesque chara Phœbi.

Scio quid faciam; hoc malum non curatur
melius quam fugiendo.

[pb: [52a]]

Sine vulnere lædor

Foudre, et flambeau d'amour, feu de facon estrange,
Qui sans toucher le sein, au coeur aymant se range.

[pb: 53]
Subtilitéde l'Amour. XXVI.

Ie ne t'entens Amour, si tu ne m'interprete,
Comme ta flamme faict la playe si secrete,
Qu' elle me faict mourir, sans quasi la sentir.
Estce que ton humeur est de tāt plus cruelle,
Ton feu plus dangereux, ta playe plus mortelle,
Que le mal qu' ou en sent, ne se peut descouurir?

Tales son Amor tur rayos
Que sin señalar herida
Dexan al Alma sin vida.

Siet 's liefdes blixem/ ende hant/
Laet 't lichaem gaef/ als 't herte brant.


Back to top ↑

Assiduitas Amoris [27]

Tekst: 1.27

[pb: 54]

Assiduitas Amoris.

XXVII.

Propert.
Quo fugis? ah demens! nulla est fuga, tu licet vsque
Ad Tanaim fugias, vsque sequetur Amor.
Non si Pegaseo vecteris in aëra dorso,
Nec tibi Persei mouerit ala pedes.
Vel si te sectæ rapiant talaribus auræ,
Nil tibi Mercuri proderit alta via:
Instat semper Amor, supra caput, instat amanti,
Et grauis ipse super libera colla sedet.
Excubat ille acer custos, & tollere numquam
Te patietur humo lumina capta semel.

Senec.

AVdi Senecam; nec peregrinatione longâ, nec
locorum varietatibus, Amorem; aut tristitiam
mentis, grauitatemqueue discuties: animum debes
mutare non cœlum. licet enim vastum traieceris
mare, sequentur te, quocumque perueneris, vitia.
quid miraris, nihil tibi peregrinationes, nihil fu-
gam prodesse, cum te circumferas? motu ipso no-
ces; ægrum enim concutis.

Cat.
Non animum, fugiens cœlum modo mutat Amator:
Quo fugis? heu tecum, dum fugis, ibit Amor.

[pb: [54a]]

Fugiendo, non effugit.

Las! que sert il prendre la fuitte! Puis que l'Amour est a ta suitte.

[pb: 55]
Assiduitéde l'Amour. XXVII.

Pour eschapper l'Amour que sert il courir víte?
Ses traits, ses feux, ses dards persone les euite:
Touts les temps, touts les lieux, viueut soubs ceste loy,
Que qui vit sans Amour, il vit comme vne beste.
Arreste doncq le cours, ame volage, arreste,
Car esloigner l'Amour, cest s'esloigner de soy.

De que te sirue el huyr?
Pues que à tu proprio enemigo
Le lleuas alma con tigo.

'T en baet geē vluchten hier oft daer/
Als liefd' u poocht te volghen naer.


Back to top ↑

Minæ Amoris [28]

Tekst: 1.28

[pb: 56]

Minæ Amoris.

XXVIII. Ps.138. Iob. Ps.138. Titel. Iob.

HEi mihi Domine! quo ibo à spiritu tuo? &
quo à facie tuâ fugiam? Quis mihi hoc tri-
buat vt in inferno protegas me & abscondas me
donec pertranseat furor tuus? eheu! si descendero
in infernum, ades. & si sumpsero pennas meas di-
luculo, & habitauero in extremis maris, etenim
illuc manus tua inueniet me, & persequetur me
dextera vindictæ tuæ. nulla alia restat fuga nisi ad
misericordiam tuam. igitur Domine ne quasi fu-
ribundus & implacabiliter iratus me arguas aut
confundas; neque quasi iratus Iudex in seueritate
iustitiæ tuæ, me punias: sed si exigentibus iniqui-
tatibus corripere aut arguere me volueris, quæso,
id facias correptione paternâ in amabili miseri-
cordiâ tuâ. Manus tuæ fecerunt me, & plasmaue-
runt me totum in circuitu, & sic repente præcipi-
tares me? memento quaso quod pelle & carni-
bus vestiueris me, vitam & misericordiam tri-
bueris mihi, & quod visitatio tua custodiuerit
spiritum meum. Delicta iuuentutis ne memine-
ris Domine.

[pb: [56a]]

Domine ne in furore tuo arguas me. Psal. 6.

Reminiscere miserationum tuarum. Psal. 24.

Mon Dieu suspendez vostre bras,
Seigneur ne me chastiez pas.

[pb: 57]
Menaçe de l'Amour. XXVIII.

Helas mon cher Amour, vous pourez vous resoudre,
De porter contre moy, l'ardeur de vostre foudre,
Qui ne suis rien qu' vn rien formé dans vostre main:
Si vous me ruinez, cest gaster vostre ouurage,
Vous ne me pouuez veoir, sans y veoir vostre image,
Et quoy, l'auriez vous faict, pour la traçer soudain?

Detened Amor el braço
Que para vengar enojos
Bastan solos vuestros ojos.

O Heere! wederhout den slach/
Verandert gramschap in verdrach.


Back to top ↑

Instantia Amoris [29]

Tekst: 1.29

[pb: 58]

Instantia Amoris.

XXIX. Iob. Bernard. Titel. August.

CVr faciem tuam abscondis, & arbitraris me
inimicum tuum? vsquequo auertes illam à
me? poterisne obliuisci inopiæ & tribulationis
meæ? nequaquam. peccaui, fateor culpam, pecca-
ui. sed dic, Domine, quid faciam tibi: scio, dicam
in corde meo recedat omnis iniustitia, vt te dili-
gam ex totis viribus meis: recedat igitur omnis
zelotypia, ne tecum aliquid amem quod propter
te non amem. igitur faciem tuam fac elucescere
super me seruire tibi cupientem, & lumine tuo
salutari illustrans cor meum, vultum tuum de-
monstra mihi; fimbriam vestimenti tui tetigi, sal-
uam me fac. inuocantem te ne deseras, quia prius-
quam te inuocarem me vocasti & quæsisti, vt ego
te quærerem, quærendo inuenirem, & inuentum
amarem. quæsiui te, & inueni Domine, & amare
te desidero. auge desiderium meum & da quod
peto, quoniam si cuncta quæ fecisti mihi dederis
non sufficit famulæ tuæ nisi teipsum dederis; da
ergo teipsam mihi: Deus meus redde te mihi, en
amo te, & si parum est, amem validius. tui ergo
amore teneor, tui desiderio flagro, aspice in me
& miserere mei.

[pb: [58a]]

Peccaui: quid faciam tibi? Iob 7.

Aspice in me, et miserere mei. Ps. 118.

Arreste, arreste, Amour tu fuis; Arreste, pour veoir mes ennuis.

[pb: 59]
Instance de l'Amour. XXIX.

Arreste vn peu Amour, car si ie dois suruiure,
Il me faut l'vn des deux, t'arrester ou te suiure,
Car ie ne voudrois pas, pouuoir viure sans toy:
Que si par mon malheur iamais ne merite,
D'empescher ton depart, ou d'arrester ta fuitte,
Vienne la douce mort, car il est faict de moy.

Mirad Amor que si os vais
Es fuerça que me lleueis
O que en mis braços quedeis.

Toeft liefde / toeft / ghy neempt de vlucht/
Toeft/ om t'aenhooren mijn ghesucht.


Back to top ↑

Sanatio Amoris [30]

Tekst: 1.30

[pb: 60]

Sanatio Amoris.

XXX. Matt. Osee.14. Ambros. Basil.

VEnite ad me omnes qui laboratis & onerati
estis, & ego reficiam vos: sanabo contritio-
nes vestras, diligam vos spontaneé, quia auersus
est furor meus à vobis. vnde irrepsit morbus, in-
de remedium intret, & per eadem sequatur vesti-
gia, vita mortem; tenebras lux; venenum serpen-
tis, antidotum veritatis. omnis igitur anima ac-
cedat ad Christum, quia omnia Christus est no-
bis: si vulnere, si morbo curari desideras, medi-
cus est: si febribus æstuas, fons est: si grauaris ini-
quitate, iustitia est: si auxilio indiges; virtus est: si
mortem times, vita est: si cœlum desideras, via
est: si tenebras fugis, lux est: si cibum quæris,
alimentum est: omnibus omnia factus est vt om-
nes lucrifaceret. Vnguentum optimum & suaue
est Amor summi boni, quo pestes mentis sanan-
tur, & cordis oculi illuminantur.

[pb: [60a]]

Qui sanat omnes infirmitates tuas. Psal. 102.

Celle qui m'ayme et me possede
Treuue a ses maux tout le remede.

[pb: 61]
Cure de l'Amour. XXX.

Les maux d'Amour, dict on, ne sont sans recompanse,
Car si l'Amour les faict, l'Amour aussy les panse,
Sans qu' il soit si cruel que d'en laisser mourir.
Mais moy ie crois plustost, qu' il est tresueri table,
Qu' Amour s'il est parfaict, est vn mal incurable,
Et que le plus grand mal, est, d'en pouuoir guerir.

Los males de coraçon
Como son males de Amor
Amor los cura mejor.

Die my bemindt schouwt ongheual/
Die my besit die heuet al.


Back to top ↑

Auxilium Amoris [31]

Tekst: 1.31

[pb: 62]

Auxilium Amoris.

XXXI. Titelm. Ps.30. Ps.34. August.

EDuc Domine de custodiâ animam meam, &
obsidione quâ me obsident inimici mei, per-
dere quærentes eam, vt saluam educas liberatione
tuâ. carcer hic concupiscentia est; carcer hic li-
bido est; carcer hic peccatum est; peruersa mea
voluntas coniecit me in illum, Amor sæculi cap-
tiuam me duxit. fateor culpam, cupio emendare
quod feci; ne despicias me in afflictione claman-
tem; ego autem in te speraui, dixi, Deus meus es
tu, in manibus tuis sortes meæ. eripe me igitur, de
manibus inimicorū & à persequentibus me. Do-
mine expugna impugnantes me, apprehende ar-
ma & scutum, & exurge in adiutorium mihi; ef-
funde frameam & conclude aduersus eos qui
persequuntur me; dic animæ meæ salus tua ego
sum. confundantur & reuereantur quærentes a-
nimam meam, fiat via illorum tenebræ & lubri-
cum: requiescat in te anima mea, contempletur te
in mentis excessu, cantem laudes tuas in iubila-
tione, & hæc sit in exilio meo consolatio mea.

[pb: [62a]]

Eruens liberabo te, quia in me habuisti fiduciam, et non
traderis in manus virorum quos tu formidas. Ierem. 39.

Il ny a pas de place forte, Quand l'amour veut forcer la porte.

[pb: 63]
Secours de l'Amour. XXXI.

Si l'Amour veut, il forçera la porte,
Car contre Amour nulle place n'est forte,
Chasteau, prison, inexpugnable tour,
Liens, & ceps, les chaines plus cruelles,
Geoles, fers, gardes, & sentinelles
Tout cede, craint, & faict plaçe à l'Amour.

No ay fuerça que Amor no fuerçe
Mi prision que no quebrante
Es es fuerço de vn amante.

Liefde en vindt niet soo sterck bestelt/
Dat niet en buycht voor haer gewelt.


Back to top ↑

Protectio Amoris [32]

Tekst: 1.32

[pb: 64]

Protectio Amoris.

Ps.26. Psal.74.

ADmiranda Amantis fiducia, imitanda huius
animæ fides! quæ in medio leonum rugien-
tium non titubat, in medio crudelissimarum fera-
rum non desperat; sed plena Amore diuino, ple-
na constantiâ, spe plenissima clamitat, Dominus
illuminatio mea & salus mea quem timebo; Do-
minus protector vitæ meæ à quo trepidabo? dum
appropiant super me nocentes vt edant carnes
meas, ipsi infirmati sunt, & ceciderunt. si consi-
stant aduersum me castra, non timebit cor meum,
si exurgat aduersum me præliū in hoc ego spera-
bo: vnam petij à Domino, hanc requiram vt in-
habitem in domo Domini omnibus diebus vitæ
meæ. igitur Domine respice in me, restitue ani-
mam meam à malignitate eorum, à leonibus vni-
cam meam. sic tu, o mens pia, cum te sentis pra-
uis cogitationibus oppugnari, & enormibus ten-
tationibus obrui, quæ tamquam feræ & crudeles
bestiæ quærunt animam tuam mortiferis pecca-
torum morsibus dilacerare, noli titubare, noli de-
sperare; si amas, credidisti; si amas, sperasti; si
credidisti & sperasti, non consensisti, non pecca-
sti: Amor enim protexit te; Ama igitur semper &
non peccabis.

[pb: [64a]]

Liberasti me a rugientibus præparatis ad esca. Eccles. 51.

Ces bestes ne me font offence
Quand i'ay l'Amour pour ma defence.

[pb: 65]
Protection de l'Amour. XXXII.

Voici mon cher Amour que ie te sacrifie,
L'ame, le corps, le cœur, l'esprit mesme, & la vie,
Que i'appends volontiers, Amour, à ton autel.
Ces bestes peuuent bien me rendre ta victime,
Mais non pas empescher que tu ne me r'anime,
Pour t'aymer à iamais d'vn amour immortel.

El alma que tiene Amor,
Hasta à las fieras amansa,
Y entre sus vñas dexcansa.

Geen vreedt gediert my hinder doet/
Als liefde compt tot mijn behoet.


Back to top ↑

Renovatio Amoris [33]

Tekst: 1.33

[pb: 66]

Renouatio Amoris.

XXXIII.

Ouid.
Quisquis es, antiqui remoue monumenta caloris,
A regno Dominæ qui modo liber abis.
Vera nec ora vide, moueat nec imago saliuam,
Nec digitis gemmas, quas tulit illa, gere.
Fax exstincta recens trahit, ah! trahit eminus ignem,
Et redit in flammam quod vapor antè fuit.
Sic nisi vitaris quidquid reuocabit Amorem,
Flamma recandescit quæ modò nulla fuit.

Plutar. Paul.

AMor quamquam discedit aut tempore, aut ra-
tione victus, non tamen penitus relinquit ani-
mam, remanetque in eâ vestigium veluti siluæ
exustæ aut fumantis. res de facili redit ad suam
naturam.

Iuuen.
-----Et ad mores natura recurret
Damnatos.

Lucret.
Sed fugitare decet simulacra & pabula Amoris
Abstergere sibi, atque alio conuertere mentem.

[pb: [66a]]

De facili natura recurrit.

Ainsi bien tost se r'allume,
Le coeur au quel amour fume.

[pb: 67]
Renouuellement de l'Amour. XXXIII.

Si lors que nos Amours esteignent leurs chandelles,
Celle aussy du diuin s'esteignoit auecq elles,
Qui pourroit esperer de r'allumer ces feux?
Mais puis que ce flambeau ne perdi iamais ses flames,
Lors que le nostre meurt, approchons en nos ames,
Nous les veoirons bien tost viure & brusler tous deux.

Presto se buelue à encender
Si es recien muerta la llama
En el pecho, de quien ama.

Vertoeft/ o ziele/ wacht noch wat/
Anders de vlāme heeft haest hervat.


Back to top ↑

Muscipula Amoris [34]

Tekst: 1.34

[pb: 68]

Muscipula Amoris.

XXXIV.

Cat.
Ah! quoties falsæ nos lædit imaginis error:
Mus sibi dum fingit prandia, carcer adest.
Et vorat, & capitur, nec erit mihi dicere promptum,
Quid prius eueniat, num sapor, anne dolor?
Mus peccator homo est, quisquis mala gaudia carpit,
Corpore, quod pectus mordeat intus habet.
Pæna voluptatis comes est, dolor ipsa voluptas;
Impurus numquam gaudia pura tulit.

Plaut.

AMoris artes eloquar, quemadmodum expe-
diant? numquam Amor quempiam nisi cu-
pidum hominem postulat in plagas conijcere: cu-
pit, eos consectatur, subdolè blanditur, ab re con-
sulit, blandiloquentulus Harpago.

Ouid.
Carpitque. & carpitur vna,
Suppliciumque sui est.

[pb: [68a]]

Fit spolians spolium.

Qui chasse au parcq d'Amour a bien dessein de prendre
Mais las! va prisonnier, sans penser de s'y rendre.

[pb: 69]
Attrappe de l'Amour. XXXIV.

Il seroit bon pour toy, que tu vins pour apprendre,
Mais ie crains qu' en effect, cest pour te laisser prendre
Sans auoir plus des sens que n'ont eu ces souris.
Garde toy de l'Amour, garde toy de sa forçe,
Car si tu veux l'appas, si tu mords à l'amorçe,
Tu n'en prendras iamais, que tu, n'en sois repris.

No passes alma adelante
Si no quieres que tu enpresa
Se remate en quedar presa.

Gheuangen wort van dat hy jaecht/
Een/ die te groote liefde draecht/


Back to top ↑

Retentio Amoris [35]

Tekst: 1.35

[pb: 70]

Retentio Amoris.

XXXV. Prouerb.

VIta hominis Christiani transitus est, ipseque
perpetuus viator. non habemus hic locum
permanentem, sed alium exspectamus. transire
igitur virtutis; hærere alibi, ignauiæ est. gaudet
motu animus Christianus, & in hoc, cœlum sibi
cognatum imitatur. in partibus Scythiæ homines
quosdam numquam domicilium figere, plaustro
se suaque identidem transferre, memoriæ prodi-
tum est. id vere Christianum decet. dolium hoc
nostrum, Diogenis more, identidem volutandum
est, sistendum raro, figendum numquam & nus-
quam. finge mihi aliquem è regione longinqua ad
patriam properantem, in cauponam aliquam le-
pidam ac facœtam incidisse, quæ benigne eum
habeat ac lautè excipiat; hunc ibi, si tanquam ad
sirenum scopulos hærentem cernamus, nunquid
excordem & insipidum iure iudicamus? ita sanè.
Vir fugiens non moratur strepitum lyræ. idem de
te cense. O Amnima! nec illecebris ac lenocinijs
suis mundus hospes, aut caro caupona te impe-
diant, quo minus in veram ac cælestem illam pa-
triam velis, equisque properes.

Cat.
Hoc quod rete vides, teneri sit carcer Amoris,
Quæ sedet in medio sit Cytheræa tibi.
Rumpit, & abrumpit casses cordatus Amoris,
Degeneres Veneris molle retardat opus.

[pb: [70a]]

Non intrandum aut penetrandum.

En ceste amoureuse chasse,
Tu es prins, si tu ne passe.

[pb: 71]
L'Arrest de l'Amour. XXXV.

Peut on veoir en Amour rien de plus ridicule,
Qu' vn amant si coüard, qu' il s'arreste ou recule,
Effrayé du hazard d'vn foible empeschement.
C'est n'auoir point de cœur, ou bien n'estre pas sage,
Car qui auroit au moins quelque peu de courage,
Ne rougiroit il pas de ne passer auant?

No sufre Amor floxedad
Ni que amaynen telarañas
El brio de sus hazañas.

Doortreft/ o liefde/ dese jacht/
Of wel/ u van het jaeghen wacht.


Back to top ↑

Dementia Amoris [36]

Tekst: 1.36

[pb: 72]

Dementia Amoris.

XXXVI.

Cat.
Vsque rogas, negat vsque tibi crudelis amica:
Ecquid adhuc duro mens in Amore gemit?
Me remorantur, ais formosæ vincla puellæ,
Vincla vel Herculeâ non soluenda manu.
Tu quid vincla voces, age nunc videamus inepta;
Morio vel stramen, compedis instar habet.
Vincla genæ mihi, vincla comæ mihi vincla papillæ;
Hei mihi quot vinclis, corde ligatur Amans!
Stramine quam tenui stultorum crura tenentur;
Stultus Amans vinclum non nisi tale gerit.

QVoties rerum humanarum interior aliqua
cogitatio animum mihi subit, non possum
non seriò deplorare, imo & indignari, affectuum
nostrorum non inscitiam modo, sed insaniam. ir-
retitos nos Amoris, voluptatumque mundi nescio
quibus illecebris, sat scimus, & futile iugum ex-
cutiendi ardor non aliquis nos inuadit.

[pb: [72a]]

Stultitia ligaris non compedibus.

Le malheureux amant, vn sot lie'. de paille,
Qui n'a l'entendement ny force qu' il s'en aille.

[pb: 73]
Folie de l'Amour. XXXVI.

Voici follastre amant, l'image de ta vie,
Voici le ioug cruel qui la tient asseruie,
Regarde ta prison, prens garde à tes liens;
Plaindre la liberté sans euiter sa perte,
Ne sortir du danger la porte estant ouuerte,
Qu' est ce? que publier que tu n'a pas des sens.

Como Amor es tan esperto,
Para cautiuar vn neçio,
No quiere cordel mas reçio.

Den sotten minnaer is alsoo/
Ghebonden met een enckel stroo.


Back to top ↑

Instructio Amoris [37]

Tekst: 1.37

[pb: 74]

Instructio Amoris.

XXXVII. Sap.11. Deutr.25. Cat.

ECce Absalonem, ecce misellum; qui tantope-
re in crinibus gloriabatur, crinibus suspendi-
tur. per quæ quis peccat, per hæc & torquetur. &
pro mensura peccati erit & plagarum modus. O
Anima, omnes quas mundus propinat voluptates
apibus non dissimiles esse, non immerito dixerim,
fronte blandiuntur, posticâ pungunt. de sese iu-
dicent alij, ad me quod attinet, non memini mihi
quidquam vnquam accidisse, cui voluptatis no-
men meritò tribuendum censeam. vnicus sanè
dolor corpus magis afficit, quam voluptates mil-
le. quid mirum? semper aliquis dolor voluptati,
dolori nulla voluptas inest. nullum mortalibus
gaudium purum est: tormentum autem, totum
tormentum est: & quod magis est, id quod nobis
iucunditatem, & gaudium adferebat, illud idem
ipsum confert dolorem & tristitiam, & in mem-
bris quibus peccauimus, in ijsdem & punimur.

Cat.
-- --Vox qui peccastis in igne,
Mox dabitis rapido membra pianda foco.
Membra focus malesana coquat, luit ignis in igne,
Corpore non aliter gallica pestis abit.

[pb: [74a]]

SUBSCRIPTIO + PICTURA TEMPORARILY MISSING

SUBSCRIPTIO TEMPORARILY MISSING
SUBSCRIPTIO TEMPORARILY MISSING

[pb: 75]
Instruction de l'Amour. XXXVII.

Pauure Absalon, qui d'vn Amour follastre,
De ses cheueux se rendoit idolastre,
Et à leur culte estoit si empesché;
Las! le voila suspendu par ces tresses,
A qui iadis il fit tant de caresses:
Et son suplice esgal à son peché.

No se pierda el Amor cuerdo
Como lo hizo este neçio
Por cosas de poco preçio.

Nu siet / en leert uyt anders zeer/
Hier te voorcomen uwen keer.


Back to top ↑

Fragilitas Amoris [38]

Tekst: 1.38

[pb: 76]

Fragilitas Amoris.

XXXVIII. Dion.

PVdicæ est, non modò vt ne quid peccet, sed ne
suspicionem quidem vllam turpem de se præ-
beat. idcirco

Ouid.
Cat.
-- -Famam seruare memento,
Quâ semel amissâ postea nullus eris.
Non Vitium tantum, sed quæ vitiosa videntur,
Hæc quoque si sapias, hæc quoque virgo fuge:
Nec satis esse puta quod sis tibi conscia recti:
Tunc quoque cum mens est integra, fama perit.
Saucia nux, aliqua si parte putamina perdat,
Postea quidquid agas, semper hiatus erit.
Si pereat miseris semel integra fama puellis,
Lædaturus sacer virginitatis honos:
Tu licet inde velis famæ sarcire ruinam.
Non iterum veniet, qui fuit antè, decor.
Obducas licet usque cutem, manet vsque cicatrix,
Vtque tegas, semper vulnera vulnus habent.

Vti fama amantium puellarum tenerrima est,
& quam facillimè læditur, & semel lesa, ægrè ad-
modum reparari potest. sic Amor quorumuis a-
mantium tenerrimus est, similis vitro, quod cum
semel ruptum est, licet reficiatur, semper aliqua
parua fissura manet.

[pb: [76a]]

Nulla reparabilis arte.

Difficile est le retour,
Aux ruptures de l'amour.

[pb: 77]
Fragilitéde l'Amour. XXXVIII.

S'il est vray, que l'Amour peut faire par sa flame,
Que de deux cœurs vnis resulte vne seule ame,
Si bien que chascun deux n'en soit que la moitie;
Peut estre, ne peut il, quoy qu' il veuille ou qu' il fasse,
(Si iamais il aduient que l'vn des deux se casse)
Rallier les morceaux, reioindre l'amitie.

Es tan delicado Amor
Que es muy facil de quebrar
Y difficil de soldar.

Als 's liefden pant eens breeckt oft kraeckt/
'T en cā soo licht niet sijn hermaeckt.


Back to top ↑

Inconstantia Amoris [39]

Tekst: 1.39

[pb: 78]

Inconstantia Amoris.

XL.

AMor humanus mutatur pro varietate obie-
ctorum; semper fertur in aliquid noui, quod
sibi tamquam vtile & acceptabile propositum,
appetit. & quemadmodum ipsa obiecta in sese
habent maximas vicissitudines; ita & Amor ma-
xime inconstans est. amas honores? instabiles sunt.
appetis diuitias? fluxæ sunt. optas bonam famam,
fortunam? variabiles sunt. desideras sanitatem?
numquam homo in eodem statu permanet. pro-
caris puellam? amat domicillam? mutabilis est,
varium & mutabile semper fæmina: & tu qui
procaris multo adhuc mutabilior es, audi Poë-
tam,

Cat.
Ad dominæ nutum leuis exagitatur amator,
Quoque puella solet vergere, vergit amans:
Non volucris summâ quæ vertitur ænea turre,
Promptius aërias itque, reditque vias.
Rideat illa, mouet tristi miser ore cachinnos;
Ploret, amans lætas proluit imbre genas.
Vos miseros! agimur vacuo ludibria cœlo,
Abripit aura vagos, aura redire iubet.

Cicer.

Quam miserè seruit & agitatur cui mulier im-
perat, cui leges imponit, præscribit, iubet, vetat
quod videtur. qui nihil imperanti negare potest,
nihil recusare: poscit, dandum est: eijcit, abeun-
dum: vocat veniendum; minatur; extimescendum.

[pb: [78a]]

Quo me vocat aura.

Voluble et sans arrest, a tout vent va tournant,
Comme vne gyroüette, le malheureux amant.

[pb: 79]
Inconstance de l'Amour. XXXIX.

Ainsy le cœur humain, qu' vn fol Amour escroule,
Au gréde touts les vents incessament se roule,
Sans esperer iamais de rencontrer le nort;
Telle est la qualitédes choses sublunaires,
Que battant nos esprits de mouuemens contraires,
Le tiennēt dans la mer sans arriuer au port.

No siendo el Amor, de Dios
Es sin genero de duda
Que con todos vientos muda.

Hier draeyt naer aller winden blaes/
Den weerhaen/ en dē minnaer dwaes.


Back to top ↑

Tragedia Amoris [40]

Tekst: 1.40

[pb: 80]

Tragedia Amoris.

XL.

Cat.
Taure quid eximijs te cornua nexa corollis?
Quidque iuuant agili tympana pulsa manu?
Mox lanius rigida feriet tibi colla securi,
Paruaque perpetua gaudia nocte lues.
Quid rosa, quid litui tibi quid, homo, blanda lib
Proderit? & vasto, quidquid in orbe placet?
Heu leuis & breuis est mundi vel summa volupta
Et premit emeritum mors sine morte iecur.

Prouer.7.

ORbis terrarum, homini tamquam theatrum
est, vnusquisque ibi nostrum, scænæ servit
comicam hic, tragicam ille personam sustinet
comicam certè, Amoris diuini assecla; quocum-
que enim ille exordio actum incipit, lepido uti-
que ac festiuo fine vitæ fabulam claudit. Tragico
cothurno indutus prodit assecla Amoris hum{?}
nec personam ponit nisi cruentus: actus enim po-
stremus numquam illi alius nisi funestus ac tritis,
ducitur enim quasi bos ad victimam, & quasi ag-
nus lasciuiens & ignorans quod ad vincula traha-
tur, donec transfigat sagitta iecur eius. Nunc er-
go, o Anima, audi me & attende verbis oris mei
ne abstrahatur in vijs illius mens tua, neque deci-
piaris semitis eius. multos enim vulneratos deie-
cit, & fortissimi quique interfecti sunt ab eo{?}

[pb: [80a]]

Post gaudia luctus.

Que sert au pauure boeuf des fleurs qu' on l'enuironne,
Puis qu' un sanglant boucher de si pres le talonne.

[pb: 81]
Tragedie de l'Amour. XL.

Qu' ell' estime feroit le bœuf de ceste gloire
S'il preuoioit qu' vn iour sa fin sera si noire?
Quel estat feroit il de ce cruel honneur?
Et toy mondain qui scats, que les faueurs plus grandes,
Semblables à ces fleurs, ressemblent ces girlandes,
Tu n'en scais augurer ton eternel malheur?

Porque no os lleue este Amor
Tened alma en la memoria
Que al fin se canta la gloria.

Wellust/ eer/ goet/ wat batet al/
In 't midden van ons ongheval.


Back to top ↑

Victoria Amoris [41]

Tekst: 1.41

[pb: 82]

Victoria Amoris.

XLI. Hesiod. L. Iustin.

VAlida est vt mors, dilectio Dei: sicut mors
violenter separat animas à corpore, ita dile-
ctio violenter segregat hominem à mundano &
carnali Amore.
O Anima quæ vidisti in hoc libro tamquam
in Theatro; & in his tabellis tanquam in quibus-
dam scenis Amoris humani decursum: quæ con-
siderasti vilem eius ortum, priorem progressum,
& miserrimum exitum, quam laudabiliter certa-
men inis cum Amore diuino, vt de Amore huma-
no victoriam reportes. laboriosa est pugna: nemo
nisi qui magnanimitate præditus fuerit, ac diuina
charitate ignitus aduersa tollerandi, contra natu-
ram suam & inolitos mores audebit habere con-
gressum. qui verò talis est ardua aggredi non ti-
met, ardua sustinere non veretur; non minis, non
plagis, non opprobrijs, non tentationibus cedit.
Amore Dei quippe accensus nequit à cepto pro-
posito declinare; quæ retro sunt obliuiscens, in
anteriora se infatigabiliter se extendens; vires re-
staurat cum decertat, & eo fit robustior quo plus
exercetur. quid multa? quicumque huiusmodi de-
siderij igne fuerit comprehensus & suauitate ille-
ctus, insuperabilis est, & coronæ propinquus. Se-
curè igitur pergat ad pugnam; non tamen hoc so-
lo contentus sit, huic addat propositum perseue-
randi in eâdem, qua positus est, vocatione: facile
enim ruit, qui hoc perseuerantiæ desiderio non
fuerit præmunitus.

[pb: [82a]]

Cupidinis Victoria.

Iesus et l'ame d'un effort
Donnent a Cupidon la mort.

[pb: 83]
Victoire de l'Amour. XLI.

Ne vantéz plus de Cupidon volage,
Les arcs, les traicts, les dards, ny le courage,
Il n'est pas, non, comme on croit, immortel;
Car ces amants qu' vn diuin zele pousse,
Ont appendu ses arcs, ses traits, sa trousse,
Et sa despoüille au pied de leur autel.

Para vencer à Cupido
El alma y Amor de Dios
Se juntan ambos à dos.

Godt en de ziele ghesaemder handt/
Dooden Cupido t' sijnder schandt.


Back to top ↑

Antidotum Amoris [42]

Tekst: 1.42

[pb: 84]

Antidotum Amoris.

XLII.

ASpix momordit te; vis sanari? aspidem distil-
la: vnicum remedium ad abigendum, vene-
num eius, est oleum eius. Amor venereus, Amor
inordinatus vulnerauit te; vis sanari? Amoris es-
sentiam, maturâ consideratione distilla: optimum
remedium ad propellendas illecebras eius est co-
gnitio eius. eia agedum, quid est Amor? rationis
obliuio est. qualis est Amor? insaniæ proximus
est. quid est amare? insanire est. Qualis est Amans?
Amens est.

Menand:
Ouid.
Carere Amantes mente si quis non putat,
Quos esse potius mentis expertes putet?
Quid deceat, non videt vllus Amans.

O Anima! ecce, Amor iste stultitia est; perpende
igitur, quomodo & quid ames; si mundum,
si inordinatè amaueris, fatua eris; si Deum Ama-
ueris, prudens eris.

[pb: [84a]]

Amor consumetur in stultitiâ. Iob. 36.

Icy veois tu mondain, que l'esprit et la vie
De ce follastre Amour, n'est rien qu' vne folie.

[pb: 85]
Contrepoison de l'Amour. XLII.

Le poison de l'aspic, fait la playe mortelle;
Le poison de l'Amour, rend la sienne immortelle;
Mais vn seul moyen peut alētir leur rigeur.
Le poison de l'aspic distillé, rend la vie;
Le poison de l'Amour (qui n'est qu' vne folie)
Sagement distillé enerue sa vigeur.

Esto tiene el necio Amor,
Que apurando su locura,
El mal que hizo, lo cura.

Liefde is fenijn/ wildijt ghenesen/
Distileert rijpelijck zijn wesen.


Back to top ↑

[Titlepage]

[pb: 86]

AMORIS
DIVINI ET HVMANI
ANTIPATHIA
LIBER II.

Back to top ↑

Præludium

[pb: 87]
PRÆLVDIVM
ET
DESCRIPTIO AMORIS.

Idiot.

IN Libro primo potissimum egi de Amore humano &
prauis effectibus eius; in hoc potissimum agam de A-
more diuino & sanctis effectibus eius. est igitur A-
mor hic affectio vehemens cordis & animæ ac mentis
applicatio ad aliquid diligendum: inclinat enim Amor
Amantem. neque enim in hoc laborat, licet labor non
amantibus grauis sit; neque difficultatem non nouit
sed impatiens est nisi inueniat quod desiderat: nec aliud
cogitat quam quod diligit; nec accipit de dilatione so-
latium. Lucerna fulgoris verus Amor, ardens in mente
per desideriū, & splendens in facie per exemplum & hic
Amor iam nudus non est & purè naturalis, sed indutus
fontani Amoris radio; iā infusus, iā purgatus, iam illu-
minatus & eleuatus supra naturæ potentiam; iam pa-
tiens, iam formatus, qui cum forma est, pure naturalis
& per se agens informis est, impotens & depressus, A-
mor naturalis, fulgor oculi in tenebris: Amor infusus
fulgor oculi in lumine, vel verius, lumen efficax in
fulgore.

Amor ceteros affectus in se ducit & captiuat: vi-
get namque ipse Amor. cum præsto est quod amatur;
& languet cum abest.


Back to top ↑

Proprietates Amoris [43]

Tekst: 2.1

[pb: 88]

Proprietates Amoris.

I. Idiot.

AMoris natura est, semper amare, propriū post-
ponere, & commune præ ferre, diuersa corda
vnire, extraneum domesticum facere, corda ira-
cundiâ ignita extinguere, pacem semper procu-
rare.
Amor confracta solidat, depressa subleuat, nu-
tantem animum constantem reddit. Amor docet
& addiscit & inimicum nescit. Amor laudat; A-
mor reprehendit, Amor prauâ suspicione caret.
vbi Amor defuerit, nihil valet quidquid agitur:
contrà, omnia valent quæ cum Amore aguntur.
Amor hominem lætificat & à terrenis suble-
uat; Amor numquam est otiosus, sed semper ali-
quid operatur, semper crescit & augetur. Amor
vita est animæ, & qui non amat mortuus est. Ve-
rus Amor non requirit præmium, etsi mereatur.
Sine Amore nec elemosynæ largitio, nec martyrij
susceptio, nec aliquorum bonorum operatio pro-
ficere ad habendam salutem potest.
Amor hominem perficit, omnia sustinet, om-
nia patienter portat. Amor facilis res est, omni-
bus se exhibet, nulli se negat. capit eum bonus &
malus, iuuenis & senex, vir & mulier, sanus & in-
firmus, diues & pauper, summus & infimus, liber
& seruus, secularis & religiosus, debilis & fortis:
nec est qui se valeat excusare. quin in alios diri-
gat radios puri Amoris.

[pb: [88a]]

Amor consumetur in stultitiâ. Iob. 36.

Icy veois tu mondain, que l'esprit et la vie
De ce follastre Amour, n'est rien qu' vne folie.

[pb: 89]
Description de l'Amour. I.

August.

P. LaurēCapucin

L'Ame at en soy nō de soy, mais de Dieu
vn poids & inclination naturelle, vne pro-
pēsion raisonnable (que nous disons Amour)
per le moyen de laquelle elle peut (si elle
veut) tousiours se conuertir & viure en
Dieu, ayant vne naturelle tendüe & porteé
en luy, comme la pierre au centre de la ter-
re, voire & bien plus viuement, mais pource
que cet Amour naturel n'est pas beau de-
puis le premier peché, ny assez fort & suffi-
sant pour paruenir à ce bien surnaturel,
c'est pourquoy la charité increéat infus aux
Chrestiens par les Sacremens vne habitude
& disposition, vne forme diuine, qui est la
charité créee vertu Theologale, au moyen
de laquelle elle est puissante pour aymer
Dieu sur tout, & son prochain comme soy
mesme.


Back to top ↑

Via Amoris [44]

Tekst: 2.2

[pb: 90]

Via Amoris.

II. Idiot.

VEra dilectio est via rectissima eundi ad Chri-
stum, nec opus est aliqua alia virtute, in cu-
ius exercitio potest esse via obliqua; sed solum a-
more & dilectione, quæ ad cœlestem patriam ve-
rè ducunt, quia alia quæcumque virtus informis
esse potest & cum peccato, & ex eius actu sæpè o-
ritur vana gloria, quæ, vt ventus, impedit viato-
rem, imò impellit in chaos inferni. Amor est via
rectissima absque deuio; via breuis absque tædio;
via plana absque tumulo; via clara absque nubi-
lo; via secura absque periculo; via Iucunda cum
amantissimo duce Domino nostro, Iesu Christo,
via veniendi ad æterna gaudia; quæ non permit-
tit viatorem ad dexteram, quæ est prosperitas, nec
ad sinistram quæ est aduersitas, declinare. Ista via
Amoris est vera, non ficta, neque palliata; via
cordialis, non verbalis, via fructuosa, non otiosa;
via non solum sermonis, sed etiam operis; via cau-
ta, non improuida; via prudens, non fatua, ita
quod persona ametur & culpa refutetur, via con-
stans non momentanea. siquis igitur ad patriam
cœlestem velit celeriter peruenire, per hanc viam
amoris & dilectionis ambulare debet: quia qui a-
mat ardentiùs, currit velociùs, & peruenit ci-
tiùs.

[pb: [90a]]

Ego sum ostiū; per me si quis introierit saluabitur. Ioan. 10.

Ame, veux tu scauoir combien l'Amour t'inporte,
Souuiens toy qu' il est seul, de ton bonheur la porte.

[pb: 91]
Chemin de l'Amour. II.

Si ie suis le chemin, la verité, la vie,
Et qu' il est vray, mortel, que tu as tant d'enuie
D'entrer au vray chemin, pour viure bienheureux;
Dis moy à quoy tient il, que ton ame n'y entre?
Si le Ciel est tafin, si l'Amour est tο centre,
Ie suis la porte, viens, ie t'ouuriray les cieux.

Alma si quereis entrar,
Llegad que yo soy la puerta
Por todas partes abierta.

Ick ben de deure vande deucht/
Den wegh vāde volmaeckte vreucht.


Back to top ↑

Ovile Amoris [45]

Tekst: 2.3

[pb: 92]

Ouile Amoris.

III. Ioan.10. Isa.40. Ezech.34. Ioan.10. August.

EGo sum Pastor bonus, & cognosco oues
meas, & cognoscunt me meæ; & animā meam
pono pro ouibus meis, & sicut fidelis pastor, gre-
gem meum pascam, in brachio meo congregabo
agnos & in sinu meo leuabo, fœtas ipse portabo,
& quod perierat, requirā & quod abiectum erat,
inducam, & quod confractum fuerat, alligabo;
& quod infirmum fuerat, consolidabo; & quod
forte & pingue, custodiam, & pascam illas in Iu-
dicio, & ego vitam æternam do eis, & non peri-
bunt in æternum, & non rapiet eas quisquam de
manu mea.
Quis similis tibi, o Amor? quis similes tibi
pastor bone? non te quærebam, tu me quæsiuisti,
non te inuocabam, tu me vocasti, vocasti enim
me nomine tuo; Intonasti desuper voce grandi in
interiorē aurem cordis mei: deduxisti me in oui-
le tuum, & vocem tuam cognoui: sed serò te co-
gnoui pastor bone, serò te congoui veritas anti-
qua; tu eras in lumine & ego in tenebris, & non
cognoscebam te, quia illuminari non poteram si-
ne te, & non est lux extra te.

[pb: [92a]]

Pasce Oues meas.

Chascun de nous fait son office: Moy de Berger, vous de nourrice.

[pb: 93]
Bergerie de l'Amour. III.

Gentils bergers, qu' vne si douce vie
Fait viure heureux dans ceste bergerie,
Sans desplaisir, sans crainte, ny soucis;
I'estime moins les regnes & Prouinces,
L'honneur, les biens, les delices des Princes,
Que ie ne fais celles de vos brebis.

Siendo amor mismo el pastor
Bien seguro esta el rebaño
Que no aura qui en le haga daño.

Ick ben den herder/ 't is mijn doen/
En 't uw' / mijn schaepkens hier te voen.


Back to top ↑

Attractio Amoris [46]

Tekst: 2.4

[pb: 94]

Attractio Amoris.

IV. Ierem. August. Barrad. August.

IN charitate perpetua. dilexi te, ideo attraxi te;
O magna gratiæ commendatio, nemo venit
nisi tractus, hoc tamē, (quidquid imperitè & ine-
ptè hæretici dicant) non significat violentiam li-
berum arbitrium abolentem, sed suaue Dei auxi-
lium, quo animas ad fidem & pœnitentiam, liber-
tate seruatâ, vocat, ipsismet volentibus & liberè
consentientibus. Noli cogitare te inuitum trahi,
trahitur animus & amore. Non dixit Christus nisi
Pater duxerit, sed traxerit; ista violentia fit cordi,
non carni; crede & venis, ama & traheris: dulcis
est amoris violentia, suauis est, ipsa suauitas te
trahit.

[pb: [94a]]

Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me traxerit eum. Ioan. 6.

Dieu est l'attrait, l'Amour la corde,
Par qui mon ame au ciel aborde.

[pb: 95]
Attrait de l'Amour. IV.

Amour, amour, tu es la calamite,
L'ambre, l'aymant, l'attrait, la corde eslite,
Qui tire l'ame de la terre à Dieu;
Sans ton filet ce monde est un dedale,
Qui par ses tours gire, monte & deuale,
Et nous faict perdre en ce funeste lieu.

En el camino del cielo,
Porque el alma no se pierda,
Le sirue el amor de cuerda.

Niemant en compt in mijnen schoot/
Die Godt den Vader niet en noot.


Back to top ↑

Potentia Amoris [47]

Tekst: 2.5

[pb: 96]

Potentia Amoris.

V. Prouer.8. Sap.11. Chald. Orpheus in carm.

POtens est Amor; nemo dubitat. Sed potentiam eius quis
enarrabit? Deus Amore creauit vniuersa; Amor quippe,
quando præparabat cœlos, aderat, quando certa lege & gyro
vallabat abyssos; quando æthera firmabat sursum, & libra-
bat fontes aquarum, quando circumdabat mari terminum
suum, & legē ponebat aquis ne transirent fines suos; quando
appendebat fondamenta terræ, cum eo erat cuncta compo-
nens. & Deus non solum Amore, creauit semel mundum &
vniuersa, sed quotidie & continuo Amore conseruat mun-
dum, sustinet mundum, Amor enim est, qui filo dilectionis
suæ, mundum appendit: Amor est, qui mundum tribus digi-
ris, nempe potentia prudentia & misericordia Dei, appen-
sum tenet. Amor denique est Athlas. Virtuti igitur brachij
eius quis resistet? quoniam tanquam momentum stateræ,
sic est ante eum orbis terrarum, & tanquam gutta roris an-
telucani quæ descendit in terram. ante cuius conspectum
omnes aquæ sæculi sunt quasi guttæ in pugillo, & mensuræ
cœlorum ac si præparati essent palmo, & puluis terræ ac si
esset mensuratus in mensura, & montes ac si essent ponde-
rali in pondere, & colles ac si essent in stateris Amor deni-
que est principium rerum humanarum, quem Φανητα
vocat, Orphæus.

Virgil.
Omnia vincit Amor; quid enim non vinceret ille?
Omnia vincit Amor; nos & cedamus Amori,

[pb: [96a]]

Appendit tribus digitis molem terræ: Isai 40.

L'Amour de ses trois doigts tient le monde en balance
Qui par son mouuement vat roulant a cadance.

[pb: 97]
Puissance de l'Amour. V.

Qui peut, voyant cecy, s'empescher qu' il ne tramble?
Mais ce filet n'est pas si foible comme il samble,
C'est le filet d'amour qui soustiēt l'vniuers.
Le monde sans amour seroit vn corps sans ame;
Le monde sans amour, seroit vn feu sans flame;
Le monde sans amour, iroit tout à reuers.

De las manos del amor,
Pende el mouimiento eterno
Del mundo, y de su gouierno.

Liefde houdt de werelt aē haer snoerē
Liefde die doet de werelt roeren.


Back to top ↑

Lusus Amoris [48]

Tekst: 2.6

[pb: 98]

Lusus Amoris.

VI. Hugo.

TOtus orbis terræ est quasi quidam ludus glo-
bi aut pilæ; quæmodo ab illo tenetur, modo
ad illum proijcitur, & aliquando diuiditur in par-
tes, & ille vnam partem habet & alius aliam. Sic
fit de orbe; primò fuit monarchia apud Assyrios,
& postea quasi pila aut globus proiectus venit ad
Persas & Medos, postea ad Græcos, postea ad Ro-
manos, modò diuisa est pila; quis est qui proiecit
& reiecit toties illam pilam aut globum? nonne
Amor? sed amor inordinatus, qui proijcit vt diui-
dat, reijcit vt destruat. Amor hic diuinus proijcit
& globum, globum monarchiæ Ecclesiasticæ;
proijcit, sed semper ad vnum & idem: vnum (in-
quam) & idem gremium Ecclesiæ, vnum & idem
caput, quod est summus Pontifex. proijcit vt cu-
stodiat, proijcit vt defendat.

[pb: [98a]]

Ludens in orbe terrarum, et deliciæ meæ esse cum filijs hominum. Prou. 8.

C'est vn prouerbe; aux ieu d'Amour.
Celuy qui perd, gaigne tousiour.

[pb: 99]
Ieu de l'Amour. VI.

Dis moy, amour, que fais tu dans le monde?
Ie fais rouler ceste machine ronde,
Ie fais iouer tous les ressorts du ciel:
C'est moy, qui fais naistre des feux & flames,
C'est moy, qui fais perdre & gaigner les ames,
Et qui leur donne vn ieu perpetuel.

Amor à la ganancia pierde
Es tan diestro que qui en iuega
Con su dinero le ruega.

Hy wint altijts als hy verliest/
Die 't al verlaet en Godt verkiest.


Back to top ↑

Vinculum Amoris [49]

Tekst: 2.7

[pb: 100]

Vinculum Amoris.

VII. August. Pineda.

VIs vt seruiat caro animæ tuæ: Deo seruiat ani-
ma tua; affectus inordinatos oportet cohi-
bere & quasi in vinculis alligatos detinere, ne li-
berè per illicita vagentur aut aberrent.

Horatius.
Qui studet optatam cursu contingere metam,
Multa tulit fecitque puer, sudauit & alsit,
Abstinuit Venere & Baccho.

Bernard. O quam compositum reddit omnem corpo-
ris statum, necnon & mentis habitum, disciplina!
ceruicem submittit, ponit supercilia, componit
vultum, mortificat oculos, ligat pedes, id est affe-
ctiones, cachinnos cohibet, moderatur linguam,
frænat gulam, sedat iram, format incessum. nullus
equus rectè sessori paret, nisi arte domitus; nul-
lum Ingenium non ferox, nisi probâ educatione
& præceptis cicuretur. qui assiduè in rebus pro-
speris ac lætis versati sunt, eos vix sapere, pruden-
tiores censent; quos verè sors aduersa aliquoties
exercuit, magis ad prudētiam ac cautionem com-
positi putantur. ad omnia necessitas naturam in-
struit, illa simias decorè saltare, Elephantes doctè
digladiari, picas ac psittacos distincte loqui do-
cet. quid multa? res dura bestias ad actiones hu-
manas, homines ad diuinas erigit.

[pb: [100a]]

Posuisti in neruo pedem meum. Iob 13.

Amour cela n'est necessaire: I'entends mon fait; laisse moy faire.

[pb: 101]
Lien de l'Amour. VII.

Deuinēz moy, ce que ie vous vay dire,
Ceux que l'amour reduit soubs son Empire,
Sont ils captifs, ou bien en liberté?
Ie vous respons que les prisons d'amour,
Ses fers, ses ceps, ses liens, son sejour,
Sont les seaux de son authorité.

Si es amor el que cautiua
No se iran los prisioneros
Aunque se suelten los hierros.

Seght liefde/ waer toe dese wet?
Ke/ laet my doen/ 'k weet wat u let?


Back to top ↑

Venatio Amoris [50]

Tekst: 2.8

[pb: 102]

Venatio Amoris.

VIII. Ghisler.

QVid facis? o anima! insectaris vulpes? vulpes
paruulas? oleum & operam perdes. Ignorasne
illarum astutiam? si ignoras, nihil tibi sperandum
de venatione tuâ; si non ignoras, quid ad tam
difficilem te accingis prædam? noui astutiam vul-
pium & illam fateor, sed cum amor mecum sit,
hæc nihil illis proderit; quippe ipse multo astutior
& callidior, ipse author innocentis astutiæ, magi-
ster inuentionum, doctor subtilitatum, igitur ca-
piamus nobis vulpes paruulas, malas (inquam) il-
las cogitationes quæ piarum mentium spirituales
demoliuntur vineas, non solum morsibus pecca-
torum eas deuastantes, verum etiam illarum fru-
ctus absumentes, quibus absumptis, & demolitæ
apud Deum censentur; capiamus eas, cum pri-
mum exortæ fuerint, scientes non solum mihi esse
vtilissimum sed & ipsi optatissimum, capiamus
eas fugando, capiamus ligando, capiamus occi-
dendo.

[pb: 102a2]

Capiamus nobis vulpes paruulas quæ demoliuntur vineas. Cant. 2.

L'Amour en forme de veneur
Chasse les renards de mon coeur.

[pb: 103]
Chasse de l'Amour. VIII.

Dis moy, qui soit l'inuenteur des finesses,
Des beaux desseins, des ruzes & soupplesses,
Les plus madré, le plus subtil des Dieux?
Si les renards sont la plus fine race
Puis que l'amour les prend, attrape & chasse
Il faut qu' il soit plus fin encores qu' eux.

Las raposas en la viña,
Si amor no les va à la mano
No dexan sarmiento sano.

De liefd' als eene Jaegherin/
Jaecht uyt het vosken/ d'eyghen min.


Back to top ↑

Militia Amoris [51]

Tekst: 2.9

[pb: 104]

Militia Amoris.

IX. 2Cor.10. Ephes.6. 2Tim.2. Bern.

ARma militiæ nostræ non carnalia sunt, sed po-
tentia Deo ad destructionem munitionum,
consilia destruentes & omnem altitudinem extol-
lentem se aduersus scientiam Dei, & in captiuita-
tem redigētes omnem intellectum in obsequium
Christi. De cetero, o anima, confortare in Domi-
no, & in potentiâ virtutis eius, indue te armatu-
ram Dei, vt possis stare aduersus insidias amoris
mundani, quoniam non est tibi colluctatio aduer-
sus carnem solum & sanguinem, sed & aduersus
Principes & potestates, aduersus mundi Rec-
tores tenebrarum harum; contra spiritualia ne-
quitiæ in cœlestibus. Propterea accipe armatu-
ram Dei vt possis resistere in die malo & in omni-
bus fortis & constans stare. nam qui certat in a-
gone, non coronabitur, nisi qui legitimè certaue-
rit. accingere igitur gladio super femur tuum: in
hoc mundo quasi in campo certaminis positi su-
mus: qui hic dolores, aut plagas, aut tribulationes
non susceperit, in futuro inglorius apparebit.

[pb: [104a]]

Accipe armaturam Dei, vt possis stare aduersus insidias diaboli. Ephes. 6.

Venez venez car mon tambour: N'appelle qu' an combat d'amour.

[pb: 105]
Milice de l'Amour. IX.

Amour, amour, dis moy, que veux tu faire,
Iamais l'Amour ne fust amis de guerre,
Iamais amant ne fust braue guerrier.
Il s'en faut bien; car les plus grandes gloires,
Palmes, Lauriers, triomphes, & victoires,
C'est l'amour seul qui les at faict gaigner.

Para que son es sas armas?
Pues Amor para vencer
Solo à menéster querer.

Compt/ onghewapent wie ghy zijt/
Den trommel slaet/ de liefde strijt.


Back to top ↑

Digladiatio Amoris [52]

Tekst: 2.10

[pb: 106]

Digladiatio Amoris.

X. Sap.5. Titelm. idem. 2.Tim.4.

ACcipiet armaturam zelus illius, & armabit
creaturam ad vltionem inimicorum; indu-
et pro thorace iustitiā, & accipiet pro galea iudi-
cium certum, sumet scutum inexpugnabile, æqui-
tatem. Ipse Amor est qui me armat & confortat,
qui docet manus meas ad prælium, & quasi ad
pugnam accinxit me fortitudine, per virtutem
gratiæ suæ animum meum corroborando. Sit be-
nedictus, sit laudatus, & glorificatus Dominus
Deus meus, qui me docet pugnare & præliari ad-
uersum hostes meos, qui mihi manus roborat &
digitos aptat ad resistendum ijs qui me quærunt
interficere. bonum certamē certabo, cursum con-
summabo, fidem seruabo, in reliquo reposita est
mihi corona iustitiæ, quam reddet mihi Dominus
in illa die iustus Iudex.

[pb: [106a]]

Qui docet manus meas ad prælium. Ps. 17.

Plustost que d'estre prisonniere
D'Amante ie seray guerriere.

[pb: 107]
Escrime de l'Amour. X.

Ieunes guerriers, certes ie m'imagine,
(Puis qu' escrimant, vous faites une mine
Qui sent plustost la paix que le duel)
Que tous vos coups se changeront en charmes,
Et que l'amour se meslant de vos armes,
Vostre combat ne serat pas cruel.

Rendid la espada el Amor
Porque su esgrima es tan cierta
Que el que se rinde lo acierta.

Schermen en weiren compt te laet/
Want teghen de liefde niet en baet.


Back to top ↑

Expolitio Amoris [53]

Tekst: 2.11

[pb: 108]

Expolitio Amoris.

XI. Iacob.4. 1.Cor.5. Leuit.28. Vgo. P. Beroal.

PVrificate corda duplices animo, & expurgate
vetus fermentum vt sitis noua conspersio, quia
fruges terræ cordis vestri consumet rubigo. Aufer
igitur rubiginemècorde meo, o Amor, rubigi-
nem inquam vanitatis, falsitatis & superfluitatis,
rubiginem superbiæ, auaritiæ, luxuriæ, rubiginem
inuidiæ, & iræ, rubiginem gulæ, & acediæ. væci-
uitati sanguinum, ollæ cuius rubigo in eâ est, &
rubigo eius non exiuit ex ea.
Amor à nobis omnem rusticitatem amolitur,
omnis elegantiæ, omniumque munditiarum pa-
ter est. venustè Plautinus senex, Amorem, Deum
appellat munditiantem, eumque nitidis nitoribus
ait antecellere: da mihi hominem efferum atque
truculentum; hunc amor euestigiò mollem reddit
& mansuetum: da rudem & rusticanum; statim
ab amore fiet ingeniosus & vrbanus. Da Incul-
tum, ab amore cultissimus efficietur: denique se-
gnities omnis, somnus lethargicus, marcor, squa-
lor, incuria, ab amore eliminantur; à quo indu-
stria, nauitas, vigilantia, solertia, cultus & nitor
promanant.

[pb: [108a]]

Aufer rubiginem et egredietur purissimum. Prou. 25.

Ce coeur que l'ame attrempe et mouille: L'amour le polit et desrouille.

[pb: 109]
Polissure de l'Amour. XI.

Pourquoy l'Amour aiguise t'il sans fin?
C'est que le cœur n'est iamais assés fin:
Pour delaçer les nœuds, de ses filets;
Si c'est cela, croyes, qu' il perd sa paine:
C'est un abus, c'est une atteinte vaine,
(En estant prins) de sortir de ces rets.

Los azeros del Amor
No saben sufrir torpeza;
Porque enbota su fineza.

'T hert / 't welck een ziel slijpt en besproeyt/
Verlieft den roest/ in liefde groeyt.


Back to top ↑

Balneum Amoris [54]

Tekst: 2.12

[pb: 110]

Balneum Amoris.

XII. Ezech. Isaiæ.1. Ezech.47. Idiot.

EFfundam super vos aquam mundam & mun-
dabimini ab omnibus iniquitatibus vestris.
Lauamini, igitur, & mundi estote, auferte ma-
lum cogitationum cordis vestri: si fuerint peccata
vestra vt coccinum, quasi nix dealbabuntur; & si
fuerint rubra quasi vermiculus, velut lana alba
erunt.
Omnis anima viuens quæ serpit, quocumque
venerit torrens, viuet. & nisi quis renatus fuerit ex
aqua & Spiritu Sancto non potest intrare in reg-
num Dei. O Fons veri Amoris & immensæ dul-
cedinis, Domine, qui numquam deficis sed sem-
per reficis, ego miserabilis peccator oneratus ma-
gno pondere peccatorum, magnam sitim amori
patior, quia à te fonte viuô fui nimium elonga-
tus: deducere me ergo digneris ad te, fontem a-
moris & dilectionis, vt lauē à malitia cor meum.
vt hauriam aquam tanti amoris tui, illam bibam
illâ recreer, illius suauitatem & saporem degu-
stem, ex illâ lauetur & mundetur anima mea ab
omni macula peccati, vt mundata ab omni in
quinamento tibi placeat, tibi seruiat, ac tecum
viuat per amorem.

[pb: [110a]]

Laua a malitia cor tuum, vt salua fias. Ier. 4.

Ie laue mon coeur dans ce bain
Pour le loger dans vostre sein.

[pb: 111]
Baing de l'Amour. XII.

Raisin d'Amour qu' vne rigeur estrange,
Pour mes peches, presse, foule, & vandange,
Tant que l'on voit desborder cest estang:
Permettés moy que i'y baigne & respasme
Ce cœur atteint des tasches de mon ame,
Qui ne se peut lauer qu' en vostre sang.

En la fuente del Amor,
Si el coraçon se desnuda,
Limpio quedara sin duda.

Mijn herte wasch' ick in dit bat/
Om deel te hebben in dijn schat.


Back to top ↑

Biscoctum Amoris [55]

Tekst: 2.13

[pb: 112]

Biscoctum Amoris.

XIII. Eccl.2. Mala.3. Isa.1. Iacob.1.

FIli accedens ad seruitutem Dei, sta in Iustitia
& timore & prepara animam tuam ad tenta-
tionem. Deprime cor tuum & sustine, & inclina
aurem tuam & excipe verba intellectus, & ne fe-
stines in tempus obductionis; sustine sustenta-
tiones Dei, coniungere Deo & sustine vt crescat
in nouissimo vita tua: omne quod tibi applicitum
fuerit, accipe, & in dolore sustine, & in humilitate
tuâ patientiam habe, quoniam in igne probatur
aurum & argentum, homines vero receptabiles
in camino humiliationis. Amor est quasi ignis
conflans & quasi herba fullonum: & sedebit con-
flans & emundans argentum & purgabit filios
Leui; excoquet ad purum scoriam tuam & aufe-
ret omne stannum cordis tui. Vret cor tuum sicut
vritur argentum, & probabit illud sicut probatur
aurum: beatus vir qui suffert tentationem, quo-
niam cum probatus fuerit, accipiet coronam,
quam repromisit Deus diligentibus se.

[pb: [112a]]

Tanquam aurum in fornace.

L'amour veut cuire en sa fournaise: Ce coeur a l'ardeur de sa braise.

[pb: 113]
Biscuit de l'Amour. XIII.

Qu' il est ioly ce diuin boulanger:
Mais croyéz vous, qu' il oseroit manger
Ce cœur, qu' il cuit au milieu de son four?
Cela s'entend: car il à tousiours fain;
Et ne se paist iamais que de ce pain,
Qu' il cuit luy mesme au feu de son Amour.

Con el biscocho de Amor:
Si bien el puerto se alarga
Nunca el nauegar amarga.

Mijn siele wordt ghesuyvert hier/
Ghelijck het goudt in 's liefden vier.


Back to top ↑

Acu-pictura Amoris [56]

Tekst: 2.14

[pb: 114]

Acu-pictura Amoris.

XIV.

Cat.
Non sibi fert animus tua serica perdere, quamuis
Mille for aminibus serica pungat Amor.
Quod lacerauit acus, rutilo mox splendet in auro,
Pulchrior exipso vulnere tela redit.
Quos premis, alme Deus, non opprimis. arrige mentens
Qui gemisæ thereâ vulnera facta manu:
Perfer, erit sanâ, cute pulchrior ipsa cicatrix,
Et dabit haud dubiam vulneris auctor opem.

August. QVod hîc in bysso, id in nobis agit Amor. quē,
precor, vnquam honorauit magnus ille opi-
fex, quem non ante onerauit? quem vnquam è suis
Deus, aut gratia spirituali imbuit, aut honore cor-
porali egregiè decorauit, nisi præmissâ, in vtro-
que, insigni aliqua calamitate? non antè Patriar-
cha Iacob opulentus & ingenti famulitio tanquā
exercitu stipatus ad suos redijt; quam solus bacil-
lo innixus in exteras regiones profugus abijsset.
non antè Paulus lucem Euangelij, nisi cæcus, vi-
dit. non antè Iosephus regali splendore emicuit,
quam carceris squalore sorduisset. Quid multa?
vtiles sunt fidelibus afflictiones.
Si quando ergo affligi te contigerit, o mens
pia, corpore siue animo, in solatium tui, hoc aut si-
mile argumentum deprome. Deo est propositum
me honorare, infamiâ enim afficior: me firmare,
quippe debilitor: diuitijs me cumulare, in pauper-
tatis angustias detrudor: gaudio me afficere, dolo-
ribus cruciandum me tradit. Intellige, igitur, o A-
nima, medicum esse Deum, & tribulationem me-
dicamentum ad salutem.

[pb: [114a]]

Ex vulnere pulchrior.

Tels sont les points de ce brodeur,
Qu' en poignant, il façonne vn coeur.

[pb: [115]]
Broderie de l'Amour. XIV.

Amour instruit cet ame encor nouiçe
Et luy fait veoir en ce bel artifiçe,
Qu' il est en tout le plus accort des Dieux.
Il prend ce cœur, qu' il blesse & qu' il reblesse,
Qu' il poingt, repoingt & contrepoingt sans cesse,
Et neantmoins ce cœur s'en porte myeux.

Las puntadas del Amor
Van labrando el coraçon,
Hasta tener persicion.

Laet liefde doen; cond' het gheduren/
Liefde die sal 't hert wel broduren.


Back to top ↑

Imago Amoris [57]

Tekst: 2.15

[pb: 116]

Imago Amoris.

XV. Rusbroch.

SEcundum excellentissimam animæ nostræ por-
tionem, quæ est supremarū virium nostrarum
origo, ceu viuidum ac æternum factum sumus
speculum, cui is sempiternā suam impressit ima-
ginem, quodque nullam aliam vnquam recipere
imaginem potest. & hoc speculum diuino vultui
semper propositum manet, atque ea re cum ima-
gine quam suscepit, etiam ipsum sit æternum. in
hâc æternâ imagine, id est, in Filio, cognouit nos
Deus in seipso, & antequam creati essemus, &
nunc in tempore quando ad ipsum cōditi sumus.
Hæc imago in cunctis hominibus & essentia-
liter & personaliter inest, & singulis quisque to-
tam eam & integram ac indiuisam habet: nec ta-
men simul homines vniuersi plus inde, quam vnus
aliquis, habent. Atque hac ratione omnes nos v-
num sumus, vniti in æterno exemplari nostro,
quod est imago Dei & omnium nostrûm, & vitæ
& essentiæ nostræorigo, in quo creata essentia &
vita nostra sine medio, tāquam in causa sua æter-
na dependet: neque tamen vel ipsa creata essentia
nostra fit Deus, vel imago Dei fit creatura; nos
enim creati sumus ad imaginem, id est, vt Dei
imaginem suscipiamus.

Rusbrochius.
[pb: [116a]]

Prædes tinauit nos conformes fieri imagini filij sui. Rom. 8.

L'Amour fait son pourtrait luy mesme
Dans le coeur de celle qu' il ayme.

[pb: 117]
Pourtrait de l'Amour. XV.

Ces deux amants, dont les cœurs & les ames
Sont deux pourtraits des reciproques flames,
De leurs pinceaux se paignent tour à tour,
Et ces tableaux sont des miroirs de glaçe,
Qui leur font voir leur mutuelle façe,
Et les effects de leur parfaict amour.

Si al original de amor
Le tiene el alma en su pecho
Viuo retrato aura hecho.

De liefde treckt haer eyghen beelt/
In 't hert/ 't welck door haer schichten queelt.


Back to top ↑

Echo Amoris [58]

Tekst: 2.16

[pb: 118]

Echo Amoris.

XVI.

Cat.
Intensis opus est clamoribus, vt sonet Echo;
Dum strepis exiguo murmure, Nympha silot:
Nympha tacet tacit is; sed surgat ad æthera clamor,
Mox responsa tibi, vel geminata, dabit.
Vota quid effundis summis innata labellis?
Ad tepidas cœlo non patet aula preces.
Tende latus clamore, Deus responsa remittet;
Hic pia mens, hic vox feruida, pondus habent.

Psal.3. Bernard. Psal.144.

VOce mea ad Dominum clamaui, & exaudiuit
me de monte sancto suo. quando fidelis, &
humilis, & feruens oratio fuerit, cælum haud du-
bio, penetrabit, vnde certum est, quod vacua re-
dire non possit. propè enim est Dominus omni-
bus inuocantibus eum in veritate. sed vt in veri-
tate eum inuocemus, tria requiruntur. animus
scilicet præparatus, nec aliud agens; corpus sub-
missum & ad humilitatem compositum; & fru-
ctus labiorum, id est, vox de imo cordis penetrali
emissa. quæ si coniungamus, exaudiet procul du-
bio nos munificus ille parens, si non ad volunta-
tem, saltem ad salutem.

[pb: [118a]]

Clamauerunt iusti, et Dñs exaudiuit eos. Psal. 33.

L'Amour oracle des Amants,
Oit, et respond au mesme tamps.

[pb: 119]
Echo de l'Amour. XVI.

Ces deux amāts ont vne mesme aureille;
Vn mesme Aris, l'vn & l'autre reueille;
Vn mesme Amour, esgale leur dessein.
Qui rend leur voix si prompte & mutuelle,
Que s'il aduient que l'vn des deux appelle,
L'autre ne peut que repartir soudain.

Es Amor eco del alma
Y aun que al parecer s'esconde
Luego en llumado responde.

Liefd' en gheeft wtstel noch respijt.
Zy hoort/ en andtwordt op een tijt.


Back to top ↑

Incrementum Amoris [59]

Tekst: 2.17

[pb: 120]

Incrementum Amoris.

XVII. Plutarch.

AMor neque nos statim, neque vehementer ab
initio inuadit, neque facilè ingressus decedit,
quamuis alatus, sed sensim ingreditur, ac molliter
manetqueue diu in sensibus.

Cat.
Indimus arboribus, tenui dum cuspide, carmen;
Vix teneram signat parua litura cutem:
Incrementa tamen, vix intellecta, videbis,
Dum peragit tacitis passibus annus iter.
Enthea non hederam pier as imitatur Ionæ
Ferre cui patulas nox dedit vna comas:
Parua fides primò, crescit sensim & sine sensu,
Paulatimque sacrum spiritus implet opus.

Non confusè, sed ordinatè in hæc inferiora agit
Deus, nec ab vno extremo ad alterum festinè, sed
sensim progreditur: non repentino fulgore dies
terrarum tractus peruadit, sed præmisso dubiæ lu-
cis crepusculo, paulatim.

---- Medium sol aureus orbem
Occupat, & radijs ingentibus omnia lustrat.

Spirituales fidelium progressus planè huiusmo-
di, nunquam è medijs peccatorum sordibus, ad
statum gloriæ suos euehit Deus, sed gratiam me-
diam interiacit. Pictura cæpit primo ab vmbris
& lineis, deinde monogromata, mox accessit lu-
men vnà cum colorum varietate, donec ad sum-
mam artificij peruenit admirationem. ne igitur
animo destituatur pia mens, si lento, dummodo
continuo amoris gradu ad vitæ renouationem ef-
feratur. omne incrementum etiam latens, creden-
ti & amanti salutare est.

[pb: [120a]]

Sensim Amor sensus occupat.

Ainsy s'accroissent nuit et iour
Les caractheres de l'Amour.

[pb: 121]
Accroissement de l'Amour. XVII.

Ainsy d'Amour les marques plus legeres,
Les traits plus doux, les plus fins caracteres,
Se vont formant par vn secret destin;
Qui fait qu' amour inimitable maistre,
Escrit naissant en fort petite lettre
Les grands effets qu' on en veoit à la fin.

Amor da vida y aumento:
Y assi van sus inpressiones
Creciendo en los coraçones.

De liefde wast/ en wel gheluckt/
Als die van ioncx wordt inghedruckt.


Back to top ↑

Meditatio Amoris [60]

Tekst: 2.18

[pb: 122]

Meditatio Amoris.

XVIII. L. Iustin. August.

AGnosce, o anima, Amorem sponsi tui; obstu-
pesce dignationem Saluatoris tui. se inclina-
uit ad te, vt te eleuaret ad se: humiliauit se propter
te, vt te exaltaret in se: depressit se, vt in perpe-
tuum beatificaret te. Cum esset impassibilis Deus,
homo factus, infirmatus est propter te. potius
miserationem mirare quam pœnam: magis cha-
ritatem, quam formidinem lauda. non eris ingra-
ta, si beneuolentiam Redemptoris agnoscas, mæ-
stitiam itaque illius confitere, pauorem dilige, tæ-
dium venerare. de tuo hoc habuit non de suo, pro
peccato tuo doluit; fleuit quod non commisit; ex-
horruit quod non fecit. non enim fecit mortem
nec morientium perditione lætatur. ex his, mæro-
ris eius intellige causam, & gratias age, te agno-
sce in illo, pro illo lachrymare qui doluit propter
te. Ama amorem illius, qui amore tui, vulnera,
plagas, crucem, mortem ignominiosissimam a-
mauit, & suscepit.

[pb: [122a]]

Attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.

Pleure belle ame au souuenir
De l'Amour que tu fis mourir.

[pb: 123]
Meditation de l'Amour. XVIII.

Cet Amour immortel mourant pour toy bel ame,
Crois tu qu' il ait estaint, son ardeur, ny sa flame,
Ou qu' il ne viue plus dedans ce froid tombeau?
Quand biē cela seroit, pleure bel ame, pleure,
Car si tes pechéz font que ce feu d'Amour meure,
Tes larmes le fairont reuiure dans leur eau.

A qui jaze a quien amor
Por no poderlo la muerte
Degollo como mas fuerte.

Nu schreyt mijn siel/ beweent die doot
Van hem/ die stierf uyt liefdens noot.


Back to top ↑

Insitio Amoris [61]

Tekst: 2.19

[pb: 124]

Insitio Amoris.

XIX. Gregor. Iob.6.

ARbor fructifera, ipse Christus in corde nostro
per fidem plantatus existit, quam si mens di-
gnè & cōstanter excolit, fructus interius pulchros
& vtiles gignit, quos dum mens capiens auidè
comedit, omnes mundi voluptates præ eorum
dulcedine postponit. dulce enim est valde sibi cæ-
lestia cogitare, in æternitate oculum intimum fi-
gere, vt aliquando in fletibus etiam mens accensa
compungatur, & inter lachrymas subleuata An-
gelorum cibo, ipsâ videlicet sapientiâ, quanto
dulcius tanto auidius pascatur. etenim animæ
esurienti præ Amore, etiam amara dulcia esse vi-
dentur.

[pb: [124a]]

Fructus eius dulcis gutturi meo. Cant. 2.

Mon Iardinier que faites vous? Ie greffe des fruicts aigredoux.

[pb: 125]
Entement de l'Amour. XIX.

Arbre d'Amour, que l'Amant mesme plante,
Et d'vn surgeon de ses deliçes ente,
Quand sera donc la saison de tes fruits?
Ce sera lors qu' vne vie plus douce,
Libre d'hyuer, d'orage, & de secousse,
Fair a meurir l'aigreur de mes ennuys.

Ponelda de medio en medio
Porque el enxerto de Amor
Es enxerto superior.

Wel Inter/ wat ist dat ghy doet?
Ick inte vruchten/ suer en soet.


Back to top ↑

Vulnus Amoris [62]

Tekst: 2.20

[pb: 126]

Vulnus Amoris.

XX. Rusbroch.

DEus erga dilectam animam instar venatoris
sese gerit, anima vero instar feræ. sicut enim
venator fugientem feram vulneribus confodit
quo capere illam queat; ita & Deus fugientem
quodammodo animam & deserentem primum
feruorē, sua gratia vulnerat, vt eam sibi advniat.
porro quemadmodum feræ illæ, quæ ferociores
sunt, cum vulneratas se sentiunt velocissimo con-
tra ferientem irruunt cursu, fugam ipsam magno
impetu cōuertentes in eum quem dilaniare con-
tendunt. ita & anima tunc certè ardentius ad
Deum conuertitur, tuncqueue studiosius diuinum
inquirit verbum, cum primum ab illo vulnerata,
languorem, doloremque sentit ipsorum vulne-
rum: non quidem vt instar ferarum, illud inimico
dilaniet ore, sed vt amico potius deuotionis id
osculetur osculo, vtque ipsum complectatur amā-
tissimo charitatis affectu. Nihil potest hoc amo-
ris vulnere sentiri suauius. hoc vulnere affici cer-
tissimum est sanitatis consequendæ indicium.

[pb: [126a]]

Tetendit arcum suum, et posuit me quasi signum ad sagittam. Thren. 3.

Sus donc Amour, mon coeur esbresche,
Bande ton arc, tire ta flesche.

[pb: 127]
Playe de l'Amour. XX.

Qui ne diroit, que cest amant me blesse;
Mais ie vous dis, plustost, qu' il me caresse,
Et que ces traicts, sont la mesme douçeur.
Vous n'entendéz, que c'est que ce mystere:
C'est vn secret que l'Amour seul opere:
Qui bande, tire, & blesse sans douleur.

O que bien que tira Amor
Pues apunta tan derecho
Que haze suertes en el pecho.

Schiet schutter vry/ het hert is bloot/
Doorschiet mijn siel/ sy heuets noot.


Back to top ↑

Rapina Amoris [63]

Tekst: 2.21

[pb: 128]

Rapina Amoris.

XXI. Ghisler.

QVemadmodum speculum solem ferire ne-
quaquam suo potest lumine, nisi prius sol suis
radijs ipsum feriat: idem tamen eidem soli oppo-
situm ad zenith, pluribusue ab eo percussum &
vulneratum radijs, ex multis ipsis se vulneranti-
bus radijs, maioribus cumulatum splendoribus,
per retractionem splendidissimum vnum in altū
emittit radium, qui rectà tendens ipsummet so-
lem quodammodo ferire videtur: ita & anima
sancta ex aduerso Dei constituta, ab ipso prius
vulneratur, qui est verus iustitiæ sol: tum pluribus
diuersarum gratiarū radijs illustrata, charitatisue
speculis percussa, radios illos vniuersos, quantum
fieri licet, iungens quodammodo in vnum purissi-
mæ suæ intentionis radium, in altumque illum
eiaculans, Deum sanè vulnerat in medio cordis, à
quo ipsamet iam vulnerata fuerat. & sicut sol fe-
riens tametsi immutet speculi corpus, nihil tamen
veræ mutationis speculum in solare corpus causat
solem ipsum feriendo. ita reuera nil mutationis
in Deo causatur per vulnus quod eius cordi infli-
ctum ab anima est, tamen è vestigio anima in-
genti per inflictum à Deo vulnus, charitatis reno-
uatur mutatione, eaque maximè perfectiua.

[pb: [128a]]

Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa. Cant. 4.

Ie l'ay blesse, il m'appartien: Donnez le moy, prennez le mien.

[pb: 129]
Larcin de l'Amour. XXI.

Tul' as blessé, prens le, ma douçe archere:
Gardéle bien, car la despoüille est chere;
Mais ne crois pas de me laisser sans cœur;
La mesme loy qui donne, redemande:
Et l'Amour veut que le cœur soit l'amande,
Que doibt payer vn amoureux voleur.

Todo el estudio de Amor
Se cifra en hallar razones,
Para trocar caraçones:

Het is ghetreft/ ick ben uyt pijn/
Dus gheeft my 't uw' / en nempt het mijn.


Back to top ↑

Languor Amoris [64]

Tekst: 2.22

[pb: 130]

Languor Amoris.

XXII. Rusbroch.

VBi igitur Amor intus exigit & inuitat ad Dei
vnionem, & creatura sese erigens, totum of-
fert, & exhibet quidquid præstare potest, neque
tamen ad hanc vnitatem pertingere valet, inde
quidam nascitur languor spiritualis. siquidem in-
timis cordis medullis, vbi vitæ initium residet, a-
moris vulnere confectis si obtinere non liceat
quod præ omnibus desideratur, permanere autem
oporteat vbi esse animus plane recusat, ex his vi-
delicet duobus languor iste conflatur. nam cum
Deum adipisci non liceat, neque eo tamen frau-
dari aut carere animus velit aut possit, ex his duo-
bus in eiusmodi homine quædam foris & intus
existit & oritur æstuosa impatientia, quæ quam-
diu durat nulla est creatura neque in cælis, neque
in terris, in qua illi vel quietem, vel aliquod sola-
tium capere libeat. & hæc Amoris æstus, & im-
patientia cor hominis exedit, eiusque ebibit san-
guinem, quærationi morem gerere & obsequi
non vult, donec re amata potiatur. in hoc gradu
sensibilis ardor amoris tam ingens est, vt in omni
hominis vitâ non fit feruentior, idque adeo, vt
absque vllo externo labore corporea hominis na-
tura clam lædatur, & absumatur

Rusbroch.
[pb: [130a]]

Amore langueo.

Ie meur d'amour mon cher espoux: Ie le sens bien a vostre poux.

[pb: 131]
Langueur de l'Amour. XXII.

Que croyez vous, chaste espouse, que seruent
Les beaux bouquets des fleurs (qui se cōseruent
A peine vn jour) pour vn mal eternel?
Ce medecin l'annonce incurable,
Et vostre poux d'vn battement durable
Dit, que l'Amour est vn mal eternel.

Curad Amor esse mal
Que pues vos sois el autor
Le sahreis curar mejor.

Van liefde queel' ick totter doot:
Dijn pulst maeckt kenbaer uwē noot.


Back to top ↑

Impatientia Amoris [65]

Tekst: 2.23

[pb: 132]

Impatientia Amoris.

XXIII. Rusbroch. S.L. Iust.

HIc igitur Amor in supremo mentis fastigio
constitutus diuinæ lucis suæ radios in sitibun-
dam cordis appetentiam & affectum diffundens,
languorem efficit continuum & perseuerantem,
ita vt impatienter amare faciat, quæ impatientia
vbi dominium obtinet, modos omnes superat,
nec se aliquo certo modo contineri vel adstringi
patitur. siquidem modi omnis expers esse appe-
tit. qui sic amat vehementi cruciatur mortis desi-
derio, vt à corporis sui carcere absolutus, cum di-
lecto possit vniri nec atroces pœnas flammarum,
lampadum, carcerum, scorpionum, equuleorum,
& opprobriorum perpeti formidat, vt gratissimū
dilecto possit fieri hollocaustum. quis enim huius
sanctæ impatientiæ valet profectus explicare, ani-
mo quippe vires subministrat, mortem despicit,
sanctitatem adducit, coæquat martyribus, & cæ-
lesti patriâ dignum suum efficit possessorem. ope-
ra, namque eo fiunt superno Iudici gratiora, quo
ardentiori fuerint facta charitate.

[pb: [132a]]

Cupio dissolui et esse cum Christo.

Puis que l'Amour seul est ma vie,
Douce est la mort qui me destie.

[pb: 133]
Impatiençe de l'Amour. XXIII.

Rompons, rompons ceste prison fascheuse,
Sortons, sortons de ceste vie honteuse,
Et que la mort detache ce chaisnon;
Il vaut bien mieux, cher amour, de te suiure,
Puis que celuy qui sans amour veut viure,
Il faut aussi qu' il viue sans raison.

Todo muere con la muerte:
Pero la vida de Amor
Muriendo viue mejor.

Mits liefde alleen hier in ons leeft/
Soet is die doot die 't leven gheeft.


Back to top ↑

Desiderium Amoris [66]

Tekst: 2.24

[pb: 134]

Desiderium Amoris.

XXIV. L. Iustin. Idem.

AMor desiderijs nutritur, desideria autem ab a-
more tanquam calor ab igne prodeūt. & sunt
veluti ignita iacula quæ cor amantis in amatum
sagittat, quare absque magnâ remunerationis
mercede esse non poterit quisquis sancto deside-
riorum ardore accensus extiterit. parum quippe
operatur, quamuis multa agat, qui non amplius
agit affectu quam actu. non meruit secreta scire
cælestia, Propheta Daniel, quia ieiunauit, sed quia
concupiuit, dicente Angelo, ego autem veni vt in-
dicarem tibi, quia vir desideriorum es. & quis po-
test verbis propalare sanctorum desideria? soli ex-
perti norunt amantium affectus, quam sæpe desi-
derio patiuntur, dilaniantur, vruntur, occumbunt.
quod si liceret, non segnius sustinerent actu, quam
desiderijs concupiscant. immensa est Amoris vis,
& nullo abbreuiata fine, quæ sicut nutritur de se,
ita dilatatur in se, non alieno indiget adminiculo,
sibi ipsi sufficit, dum virtutem suam exercere
valet.

[pb: [134a]]

Domine, ante te omne desiderium meum, et
gemitus meus a te non est absconditus. Ps. 34.

Le Ciel escoute et voit mes voeux
Allez donc mes souspirs aux cyeux.

[pb: 135]
Desir de l'Amour. XXIV.

Que ne peut elle pas ceste flame diuine,
Qui au fond de mon cœur, au sein de ma poictrine,
Sans la pouuoir cacher, s'y est ouuert le iour?
Combien est il heureux, celuy qui la desire,
Et mourant comme moy, en son ardeur expire,
Essayant ce que peut l'embrassement d'Amour.

Artificio es del amor
Que en el cielo los suspiros
Hagan effeto de tiros.

Den Hemel siet mijn soete minn'.
Vliech op mijn hert/ en treckt daer in.


Back to top ↑

Martyrium Amoris [67]

Tekst: 2.25

[pb: 136]

Martyrium Amoris.

XXV. Galat.5. L. Iustin.

QVi Christi sunt, carnem suam crucifixerunt
cum vitijs & concupiscentijs. sed o anima,
quam suauis tibi hæc crux; quam dulces claui,
quam iucunda extensio, quam acceptus malleus,
quam blanda percussio, quam interfectio leniens,
quam suauis mors! per meditationem commo-
rans in Christi tormentis, te ipsam non vides, sed
in te Deum intueris. conspicis Dominum tuum
passum & dum cum illo vis crucē baiulare ipse in
corde portat cœlum, terramque pugillo tenen-
tem & pro te leuissimè sustinet omne onus. vis
cum illo coronari, & spe gloriæ coronaris. vis cū
illo in ligno sine vestimentis frigere; & nimio a-
moris ardore succēderis. vis cum illo acetum gu-
stare, & vino inenarrabilis dulcedinis potaris. vis
cum ipso tristari, & lætaris. vis cum illo affligi, &
consolaris. cum patiente vis pati, & nimium iu-
cundaris. cum Christo vis in cruce pendere, & te
dulcissimè Christus amplexatur. cum illo vis fa-
ciem, mortis pallore præfusam, inclinare; & caput
tuum Christus eleuans suauissimè osculatur. O
Mors amabilis! O delectabile martyrium! cuius
author est Amor.

[pb: [136a]]

Christo confixus sum cruci. Gal. 2.

Le bras de l'Amour est si doux,
Qu' il ne me blesse de ces cloux.

[pb: 137]
Martyre de l'Amour. XXV.

Croys moy, Amour, qu' il m'en faut souuentrire,
Quand les Amants t'appellent vn martyre;
Car s'il est vray, ton martyre est bien doux:
Si c'est vn mal, plus grand ie le desire,
Et ta douleur, ie veux bien qu' elle empire;
Car ie me plains, si ie n'ay de te coups,

Si los tormentos de Amor
Son tan dulces que enamoran
Con poca razon se lloran.

Geneest dijn arm/ lief/ als ghy slaet?
Wat werdet als t'omhelsen gaet?


Back to top ↑

Triumphus Amoris [68]

Tekst: 2.26

[pb: 138]

Triumphus Amoris.

XXVI. Sap. 4.

AMor in perpetuum coronatus triumphat in-
coinquinatorum certaminum præmium vin-
cens.

Hymn.
Dom. pass.
Pange lingua gloriosi, prælium certaminis,
Et super Crucis trophæum, dic triumphum nobilem,
Qualiter Redemptor orbis, immolatus vicerit.

Hymn.
Dom. Pass.
Vexilla Regis prodeunt
Fulget Crucis mysterium
Quo carne carnis Conditor
Suspensus est patibulo.

Quo vulneratus insuper
Mucrone diro lanceæ,
Vt nos lauaret crimine
Manauit vnda & sanguine.

Impleta sunt quæ concinit
Dauid fideli carmine,
Dieens in nationibus
Regnauit à ligno Deus.

[pb: [138a]]

Triumphus Amoris.

Suiuons lenseigne de l'Amour,
Et nous triumpherons vn iour.

[pb: 139]
Triomphe de l'Amour. XXVI.

Voycy qu' Amour apres tant de thophées,
Tant d'inuentions de guerres & meslées,
Triomphe vn iour, & se fait voir vainqueur;
Et les Amants qui auront volu suiure
Son estandart, pourront à iamais viure
Et posseder vn eternel bonheur.

Bien puede trunfar amor:
Pues de todas sus faënas
Sale con las manos llenas.

Alle die volghen 's liefden glans/
Sullen vercrijghen 's liefden crans.


Back to top ↑

Sacrificium Amoris [69]

Tekst: 2.27

[pb: 140]

Sacrificium Amoris.

XXVII. Prou. 23. Thom. à Kemp.

FIli præbe mihi cor tuum. sicut ego me ipsum,
expansis in cruce manibus, & nudo corpore
pro peccatis tuis Deo Patri spontè obtuli, ita vt
nihil in me remaneret, quin totum in sacrificium
diuinæ placationis transiret: ita debes & tu cor
tuum, & temetipsum mihi voluntariè in oblatio-
nem puram & sanctam quotidie cum omnibus
vocibus & affectibus tuis quanto intimius voles,
offerre. quid magis à te requiro, quam vt cor tuum
studeas mihi ex integro resignare? quidquid præ-
ter te, & cor tuum das, nihil curo: quia non quæro
datum tuum, sed te. sicut non sufficeret tibi, om-
nibus habitis, præter me; ita nec mihi placere po-
terit, quidquid dederis, te & corde tuo non obla-
to. offer cor tuum mihi, & da te totum pro Deo,
& erit accepta oblatio. si autem in te ipso steteris,
nec spontè te ad voluntatem meam obtuleris, non
est plena oblatio, nec integra erit inter nos vnio.
igitur omnia opera tua præcedere debet sponta-
nea cordis & tui ipsius in manus Dei oblatio, si
libertatem consequi vis & gratiam. ideo enim
tam pauci illuminati, & liberi intus efficiuntur,
qui seipsos ex toto abnegare nesciunt; tu ergo si
optas meus esse discipulus, offer cor tuum, & teip-
sum mihi cum omnibus affectibus tuis.

[pb: [140a]]

Cor contritum et humiliatum Deus non despicies.

L'Amour est Dieu et son offrande
N'est que le coeur qu' il nous demande.

[pb: 141]
Sacrifice de l'Amour. XXVII.

L'Amour en fin content de sa victoire,
Estant assis sur l'autel de sa gloire,
Pour reçeuoir des offres & des veux:
L'Ame qui est gagée à son seruice,
Son propre cœur luy donne en sacrifice,
Et le victime à l'ardeur de ses feux.

Los antojos del Amor
No hallan fruta de sazon
Si no la del coraçon.

Een banghich en vernedert hert'/
Van Godt niet wedersien en wert.


Back to top ↑

Invincibilitas Amoris [70]

Tekst: 2.28

[pb: 142]

Inuincibilitas Amoris.

XXVIII. Ad Rom. Vgo. Esai.44. Ad Rom.

QVis me separabit à Charitate Christi? tribu-
latio? an angustia, an fames, an nuditas, an
periculum, an persecutio, an gladius? an aquæ
multæ? scio quod neque aquæ multæ, neque ten-
tationes profundæ & magnæ non poterunt ex-
tinguere charitatem, imo magis accendunt ean-
dem, sicut aqua in magno igne proiecta, ipsum
facit feruentiorem. non est autem mirum, si ignis
charitatis, cum perfecta sit maximè, non possit a-
quis tentationum extingui, cum & quidam ignis
materialis sit qui græcus nominatur, qui non po-
test aquis naturalibus extingui, sed quomodo pos-
set extingui, quandoquidem Deus est cum illâ?
audi Esaiam. cum petransieris per aquas tecum
ero, & flumina non operient te. si ergo aquæ mul-
tæ, aquæ, inquam, persecutionum, aquæ multarum
ærumnarum non possint extinguere charitatem,
certus sum quia neque mors, neque vita, neque
Angeli, neque principatus, neque virtutes, neque
instantia, neque futura, neque altitudo, neque pro-
fundum, neque creatura alia poterit me separare
à charitate Dei, quæ est in Iesu Christo Domino
nostro.

[pb: [142a]]

Aquæ multæ non potuerūt exstinguere charitatē. Cant. 8.

Les fleuues, les deluges, les pluijes, ny les eaux,
Ne peuuent alentir l'ardeur de ces flambeaux.

[pb: 143]
Inuincibilitéde l'Amour. XXVIII.

Ame veux tu sçauoir ce que l'Amour scait faire?
Le voicy qu' il s'accroit mesme par son contraire,
Ne diras tu donc pas qu' Amour est tout puissant?
Adioustons celuy cy aux miracles du monde
Auquel se veoit le feu viure au milieu de l'onde,
Si bien que l'on diroit, qu' ils sont vn elemant.

Si se enciende bien amor
Llueua el cielo, y moxe el mar
Que nole podran matar.

De siele en is niet ongherust/
Dat 't water / 't vier der liefden blust.


Back to top ↑

Libertas Amoris [71]

Tekst: 2.29

[pb: 144]

Libertas Amoris.

XXIX. Bernard. L. Iustin.

CÆli & cellæ habitatio cognata est; & quem-
admodum ad invicem videntur habere ali-
quam cognationem nominis sic & pietatis, à cel-
lâ enim sæpè ad cœlum ascendimus. ipsa enim est
sponsi reclinatorium, Amantium aula, virtutum
custos, tranquillitatis portus, additamentum pa-
cis, medela vitiorum, contemplationis locus, ta-
bernaculum fæderis, nuptialis thalamus, portus
irriguus, paradisus deliciarum, cœli ianua, schola
scientiæ, conscientiæ cathedra, magistra silentij &
spiritualis scala vsque ad polorum alta pertingēs.
in ea si quis absque torpore persistit, fugit lites,
nescit odia, detractioni non vacat, temeraria iu-
dicia minimè facit, abhorret ocium nec veretur
mortem. Eia, Anima, quæ temetipsam Deo vouisti vt so-
litariæ vitæ perfectionem apprehēdere valeas, cel-
lulæ habitationem dilige, illam tene, illam ample-
ctere, de eâ nisi vrgente necessitate rationabili, seu
corporis impellente infirmitate vel fraternâ sua-
dente charitate exire noli. in ea sint tuæ spirituales
deliciæ atque interna solatia: & sine dubio cum
Amor duxerit te in solitudinem, Dominus loque-
tur ad cor tuum. elonga ergo fugiens & mane in
solitudine, si veram libertatem spiritus assequi
concupiscis.

[pb: [144a]]

Cella Amanti cælum est.

Dedans ce solitaire lieu,
Ie regneray, seruant mon Dieu.

[pb: 145]
Libertéde l'Amour. XXIX.

Puis que i'estois iadis prisonniere à moy mesme,
Et qu' amour maintenant me la faict de qui i'ayme,
Qu' ayie fait en effect que chāger de prison?
Mais si l'on peut jamais gaigner à quelque change,
Qui d'homme que i'estois me verra viure en ange,
S'il dit, que i'ay gaigné, n'aurat-il pas raison?

Assi lo manda el amor
Que estè la carne cautiua
Y que el alma libre viua.

Ghy/ die des lichaems banden siet/
En siet der sielen vrijheyt niet/


Back to top ↑

Iubilatio Amoris [72]

Tekst: 2.30

[pb: 146]

Iubilatio Amoris.

XXX. Rusbroch. Menand. Bern.

DVm se, bona quæpiam anima & internæ vitæ
dedita, in seipsam intrò recipit, vacans & ab-
soluta ac expedita à quibuscumque rebus terre-
nis, & cor habens superius reuerenter apertum
erga æternam bonitatem Dei, hîc iam occultum
patet cælum & ex diuinæ charitatis vultu repen-
tina lux quædam, instar fulguris, in eiusmodi cor
patulum irradiat, & in eâ luce spiritus Domini
eidem amanti, patientique cordi sic loquitur. ego,
sum tuus, o homo, & tu meus es. hinc oritur Iu-
bilatio quæ est cordialis amor & ardens deuotio-
nis flamma, cum laude & gratiarum actione, per-
petuâque reuerentiâ & veneratione erga Deum,
quæ maximè perficitur in chordis & organo, in
cymbalis bene sonantibus, in cymbalis iubilatio-
nis. nā plerisque; fomes est amoris musica. sit igitur
Iesus mel in ore, melos in aure, iubilus in corde.

[pb: [146a]]

In chordis et organo. Ps. 150.

L'accord d'Amour et de l'amante,
Est, lors qu' il ioue, et qu' elle chante.

[pb: 147]
Iubilation de l'Amour. XXX.

Amour maistre des chants se rend l'ame Chrestiene
Pour son contentement parfaite Musiciene,
Et veut qu' elle ait tousiour à chanter en son chœur.
Il cherit tant ses airs, qu' aussy tost qu' elle chante
Vous diries à le veoir, que ceste voix l'enchante
Luy suspendant l'esprit & rauissant le cœur.

O que bien cantais amor
Pero para mi esle canto
Yo le tengo por encanto.

Als d'een lief/ ende d'ander queelt/
Het eene singht soo d'ander speelt.


Back to top ↑

Sympathia Amoris [73]

Tekst: 2.31

[pb: 148]

Sympathia Amoris.

XXXI.

Plat. Vetus verbum est, similitudinem amoris aucto-
rem esse.

Cat.
Chorda manu non tacta tremit, non mota susurrat,
Quid mirum? quod amat, sentit adesse sibi.
Te video mea lux, nec te mea lumina cernunt;
Audio te, loquitur cum tua lingua nihil:
Sentio te, nec me tua dextera contigit. i nunc
Et cordi, quod amat, numen inesse nega.

Cyprian.

EXperientia notum est arcanam quandam &
occultam inter homines esse naturarum affini-
tatem aut odium, vel naturæ quâdam occultâvi,
vel astrorum influentiâ, vnde fit vt aliquis ab alte-
ro toto pectore abhorreat in alterum vero pro-
pensus sit, nec rogatus causam. dicere posset cur
hunc amet, illum oderit iuxta illud Catulli.

Cat.
Non amo te, volusi, nec possum dicere quare,
Hoc tantum possum dicere, non amo te.

Bonauēt.

Si datur sympathia quædam amoris, in huma-
nis; multo maior datur in diuinis. nam sicut lapis
naturali pondere fertur deorsum, sicut spiritus no-
ster fertur in Deum, vnde maxima est inter Deum
& animam sanctam, amoris sympathia.

[pb: [148a]]

Quid non sentit amor?

Tel est l'accord des amants,
Qu' vn seul point fait deux dischants.

[pb: [149]]
Sympathie de l'Amour. XXXI.

Que veut dire, o amour, que lors que tu accordes
Les luths plus differents, les plus diuerses cordes,
L'on n'entēd qu' vne vois, qu' vn ton, qu' vn instrument?
Est ce, que deux amants, n'ont qu' vne seule vie,
Vn accent, vn esprit, vn air, vn harmonie,
Vn aureille, vn amour, vn mesme sentimēt?

Aunque son dos los oydos
Como es vno el coraçon
No se oye mas que vn son.

Als minnaers missen van een snaer/
De liefde wordet strackx ghewaer.


Back to top ↑

Speculatio Amoris [74]

Tekst: 2.32

[pb: 150]

Speculatio Amoris.

XXXII. Alu. Paz

HIc extollit Deus animam supra omnem dis-
cursum, & ratiocinationem velut in quan-
dam speculam & ibi faculam splendidissimam
accendit sapientie, & perfectiones suas, aut
mysteria humanitatis Christi, aut sæculi aut bono-
rum eius vilitatem, aut aliquam scripturarum ve-
ritatem, aut quædam ad maiorem mentis purita-
tem pertinentia, inspicienda proponit. statuit Do-
minus speculam, quia animam ad superiora ele-
uat. & statuit anima ipsa sibi speculam, quia au-
xilio Domini eleuata, intelligentiam ad cœlestia
subleuat, intellectus luce illa quasi vno intuitu
& in ictu oculi, Deum (vt aiunt) sibi astantem &
animæ præsentem videt, eo modo, qui explicari
non potest, & ac si in tabella pulchram imaginem
depictam videret, sic simpliciter eius perfectiones
intelligit, videt Deum esse incomprehensibilem
naturam in suo esse: simplicissimam puritatem in
suâ sanctitate: inscrutabilem profunditatem in
suâ sapientiâ: inaccessibilem, altitudinem in sua
excellentia; ineffabilem latitudinem in sua chari-
tate: infinitam longitudinem in sua æternitate.
esse clarissimam caliginem, plenissimam solitudi-
nem, abundantissimam simplicitatem, creatura-
rum requiem, & commune gaudium sui ipsius &
omnium Angelorum atque Sanctorum.Alu. paz.
de grad. cont.

[pb: [150a]]

Ecce tu pulchra es amica mea:
Ecce tu pulcher es dilecte mi. Cant. 2.

Ce miroir represente ensemble
Deux faces que l'Amour assemble.

[pb: 151]
Speculation de l'Amour. XXXII.

Quand tu vois ce miroir, qui dans sa belle glace,
De deux amants vnis represente la face,
Ne crois pas que ce soit leur plus grande vnion:
Car celle de l'amour, par sa metamorphose,
De leurs esprits diuers, fait vne mesme chose,
Qui est le point de dernier de sa perfection.

Los rostros que amor retrata
Se pareçen; por que son
Retratos del coraçon.

Den spiegel paert/ en 's liefden oogh'/
Elcx voorworp/met elcx wedertoogh.


Back to top ↑

Caligo Amoris [75]

Tekst: 2.33

[pb: [152]]

Caligo Amoris.

XXXIII. {?}arp.

CAnis est symbolū odoris, odor est symbolū fi-
dei; anima hoc cane ducitur, que nudâ fide abs-
que vllâ intellectus operatione, immediatè per ar-
dorē amoris mouetur ad contemplandū Deum &
constituitur in quadā caligine, quænon potest ra-
tione aut intellectu comprehendi in quâamorosa
anima experiri incipit, quod omnis illa contēplans
& intuitiua cognitio quæ præcessit in imagini-
bus & similitudinibus, & etiā omne quod per in-
tellectum humanū & cogitationem nudam ima-
ginari valet, ab ipsa veritate diuinæ essentiæ in in-
finitum suâ dissimilitudine distant. Hinc intelle-
ctualem oculum denudans à corporalibus, spiri-
tualibus & etiam diuinis imaginibus, quantum-
libet sublimes & nobiles sint, ingreditur caligi-
nem, vbi in quâ dā Dei perfectâ ignorantiâ con-
stituitur, velut inter duas mensas, ibique fame
potius perire eligit, quam descendere ad mensam
inferiorem, vbi Deus in imaginibus & similitudi-
nibus cognoscitur: ad mensam vero superiorem
vbi Deus in nudâ sua essentiâ cognoscitur adire
non permittitur. sic igitur manet in nudâ caligine
& nihileitate cogitationis suæ, immediatè coram
ignotâ gloriosâ diuinitatis præ sentiâ.

[pb: [152a]]

Trahe me post te, curremus in odorem dilecti. Cant. 8. 2.

Tout beau Amour, allez tout beau,
Car ie n'ay pas d'autre flambeau.

[pb: 153]
Nuict de l'Amour. XXXIII.

Quand la splendeur de la vermeille aurore,
Et le soleil qui luy succede, & dore
Tout l'vniuers, refuseroit le jour;
Ie ne veux pas, pour faire ma carriere,
D'autre clarté, conduitte, ny lumiere,
Que le flambeau & guide de l'amour.

Como el amor es tan ciego
Para que vaya contiento
Le guia el entendimiento:

Treedt sacht/ o lief/ eens omme siet/
Want ander licht en hebb' ick niet.


Back to top ↑

Præsentia Amoris [76]

Tekst: 2.34

[pb: 154]

Præsentia Amoris.

XXXIV. August.

EGo erraui sicut ouis quæperierat, quærens te
exterius, qui es interius: & multum laboraui
quærens te extra me, & tu habitas in me, si tamen
ego desiderem te, circuiui vicos & plateas ciui-
tatis huius mundi quærens te, & non inueni, quia
malè quæ rebam foris, quod erat intus; misi nun-
cios meos omnes sensus exteriores vt quærerem
te, & non inueni, quia malè quærebam. video
enim lux mea Deus, qui illuminasti me, quia ma-
lète per illos quærebam, quia tu es intus, & ta-
men ipsi vbi intraueris nesciuerunt. serò te amaui
pulchritudo tam antiqua vt tam noua. serò te
amaui, & tu intus eras, & ego foris, & ibi te quæ-
rebam, & in ista formosa quæ fecisti ego deformis
irruebam. mecum eras & tecum non eram. ea me
tenebant longe à te quæ esse non poterant nisi in
te, circuibam enim omnia. quærens te & propter
omnia derelinquens me. at nunc illuminasti me,
& vidi te, & amaui te, & cognoui te, sed qualiter
cognoui te. cognoui te in te. cognoui te, non sicut
tibi es, sed cognoui te sicut mihi es, & non sine te,
sed in te, quia tu es lux quæ illuminasti me.

[pb: [154a]]

Quærebam te foris, et eras intus. August.

I'aduoue mon erreur maintenant que ie veoy,
Que i'ay cherché dehors ce que i'auois en moy.

[pb: 155]
Presence de l'Amour. XXXIV.

Si chercher sans trouuer est vne peine grande,
Vous cherchant hors de moy, i'ay bien payé l'amande
Et ressanty le mal de mon aueugle erreur.
Car puis qu' on dit qu' amour n'est qu' es lieux qu' il anime,
I'aduoüe qu' en effect ie ne pouuois sans crime,
Vous chercher Cher amour qu' au milieu de mon cœur.

No busqueis al amor fuera
Que para hallarle en su centro
Aueis de buscar le dentro.

Ick socht u/ Liefde/ verr' en by
Van buyten/ en ghy waert in my.


Back to top ↑

Curiositas Amoris [77]

Tekst: 2.35

[pb: [156]]

Curiositas Amoris.

XXXV. Dionys.

O Anima, quæ nunc tam pretiosum thesaurum
detexisti! quæ Deum in intimis cordis pene-
tralibus inuenisti, quæ sponsum tuum dilectissi-
mum in fundo animæ possides, omni naturali in-
uestigationi renuntia; operationes sensuum &
cognitionem rerum tum sensibilium tum intelli-
gibilium derelinque; & ignotè ad eius visionem
consurge, qui est super omnem substantiam &
cognitionem.

Cat.
Quid tractare manu, quid cernere, virgo, requiris?
Quæque tenere manu, quæque videre nefas.
Sacra Dei reuerenter habe;quid fæderis arcam
Tangis? iô, cohibe stulta puella manus.
In multis nescire iuuat sciuisse nocebit,
Sæpe perire fuit, quod reperire vocant.

August.

Quemadmodum omnium rerum, sic & scien-
tiæquoque intemperantiâ laboramus. Deus me-
lius scitur nesciendo, quæque illi occulta esse vo-
luit, minimè scrutanda sunt. absit ergo illicita ac
otiosa curiositas, sobrius intellectus in omnibus
aptior est, reficit quippe animam nec grauat
mentem.

[pb: [156a]]

Tegenda non detegenda.

Le curieus desir qui ton esprit incite,
Pour veoir ce q'uil ne doit; trouuant en sera quite.

Mich. Snyders excudit.

[pb: [157]]
Curiositéde l'Amour. XXXV.

Ainsy veoit on souuent, que le bien qu' on possede,
Par vn desir trop vain se perdant sans remede,
Instruit l'ame à ses frais, l'apprend à ses despens;
Si nous ne croyons pas, ce que la foy asseure
D'autant qu' on ne le veoit, n'est ce pas à mesme heure
Faire mourir la foy, pour animer les sens?

De los misterios de amor,
Quien apelare al sentido,
Perdera lo posseïdo,

Siende naer den verborghen schat/
Verloos ick al dat ick besat.


Back to top ↑

Quies Amoris [78]

Tekst: 2.36

[pb: 158]

Quies Amoris.

XXXVI. Gerson. Ps. 94. Augustin.

INdex magneticus nunquam consistit nisi sep-
tentrionem versus sese mouerit, ac in sidus il-
lud polare aciem fixerit. nusquam animo huma-
no quies nisi in Deo. quemadmodum enim quæ-
libet res dum perfectionem adipiscitur illique
coniungitur, in quiete est; sic spiritus noster, dum
vnitur & coniūgitur summo perfectibili, vt quie-
tetur, necessè est. hæc est illa terra promissa que o-
re domini vocatur requies, ad quā anima perfecta
suspirat. eam cupiebat Augustinus quando sic cla-
mabat ad dominum: quiescat in te Deus meus
cor meum: cor meum enim est Mare magnum
tumens fluctibus. tu qui imperasti ventis & mari,
& facta est tranquilitas magna, veni & ingredere
super fluctus cordis mei, vt tranquilla & serena
fiant omnia mea, quatenus te vnicū bonum meum
amplectar sine tumultuantium cogitationum cæ-
câcaligine, confugiat, domine, mens mea, sub vm-
brâalarum tuarum, ab æstibus cogitationum hu-
ius sæculi, vbi in tui refrigerij temperamento ab-
sconsa, lætabunda cantet & dicat: in pace in id
ipsum dormiam & requiescam. dormiat igitur
obsecro memoria mea ab omnibus malis. vt te
perfectè frui merear.

[pb: [158a]]

In Domino quies.

La Calamite de l'amant,
N'at que le coeur pour elemant.

[pb: 159]
Quietude de l'Amour. XXXVI.

Si l'aiguille au quadrant, d'vn mouement extreme,
Vat recherchant l'aimant, qu' vniquement elle ayme,
Sans reposer que lors qu' elle at trouuéle nort.
Comment deuroit le cœur d'vn ame bien aymante
Chercher l'amour de Dieu qui seul larend contante,
Lors qu' elle at en son sein, trouuél'aimant plus fort.

Si en los braços del amor
Rendida el alma se acuesta
Que dulce tendra la fiesta?

De siele is slecht/ den mensch is sot/
Als sijnen gheest rust buyten Godt.


Back to top ↑

Unio Amoris [79]

Tekst: 2.37

[pb: [160]]

Vnio Amoris.

XXXVII. Aluar. Paz. Gerson. Aluar. Paz.

QVies animæ quæ aliquam vnionem cum Deo
præsupponit, solet in perfectam trāsire vnio-
nem. vnio vt ipsum nomen sonat, nihil aliud est,
quam id, quo, ex duobus vel pluribus vnum fit.
vnio hæc animæ cum Deo non fit in substantiâ,
quasi significet, quod Deus sit intimè præsens ani-
mæ, ita vt anima suum proprium esse amittat &
conuertatur in Deum; sed celebratur in viribus
animæ nimirum in intellectu & affectu, estque
donum, quo Deus in ipso fundo atque intimo a-
nimæ, clarissimâ luce se illi præsentem & eam in-
tuentem ac tenerrime diligentem ostendit. quo
memoria ipsius animæ huic Deo sic sibi manife-
stato tenacissimè adhæret, ita vt (vnione durante)
ab eo auelli separarique non possit: intellectus e-
nim clarissimâ luce sapientiæ inspicit, & vt quod-
dam totum, in quo est omne bonum, vel secun-
dum aliquam, vel aliquas perfectiones intelligit,
ita vt ab eo in aliquid aliud diuerti nequeat, vo-
luntas ardentissimo amore constringit, qui instar
ignis erumpens omnia videtur absumere, ita vt a-
nima iam in se non viuat, neque actionibus na-
turalibus intendat, sed in eum dulcissimum spon-
sum toto affectu transeat, à quo arctissimo appræ-
hensa est complexu.

[pb: [160a]]

Dabo eis cor vnum. Ezech. 11.

Ces coeurs sidentifieron
Puis qu' amour est le forgeron.

[pb: [161]]
Vnion de l'Amour. XXXVII.

Ce forgeron est vn habile maistre,
Qu' elle vnion ne peut il faire naistre,
Es cœurs qui sont vrayement amoureux?
C'est luy qui veut, que les amants maintiennent,
Que l'Amour fait que deux cœurs vndeuiennent,
Et que chascun puisse deuenir deux.

En el crisol del amor
Se labran los eslabones,
Para ensartar coraçones.

Men sal dese herten noyt sien scheen/
Die liefde poocht te maecken een.


Back to top ↑

Dulcedo Amoris [80]

Tekst: 2.38

[pb: [162]]

Dulcedo Amoris.

XXXVIII. Alu. Paz. Idem. August.

BEnignissimus Dominus qui totum hominem
diligit, & non solum animæ, potioris partis
nostræ, verum & corporis rationē habet; in mensâ
contēplationis vtrique cibū, quo reficiatur, appo-
nit. animæ parat lucē intelligentiæ, feruorē Amo-
ris & spirituales delicias: corpori vero ac sensibus
eius ineffabilē suauitatē, quæ & magna & pura,
& efficax & generalis est. Magna, que omnes alias
corporeas voluptates ex rebus sensibilibus exor-
tas, admodū superat. pura, quæ nihil habet, quod
spurcitias & vilitates carnis perituræ & impuri
corporis sapiat. efficax, quæ ipsum corpus aliquā-
do ita roborat & cōfortat, vt dura & difficilia, &
supra omnē imbecillitatē humanā ardua sustineat.
generalis, quæ totum corpus peruadit, & viuifico
quodam ac purissimo calore complet, & sensus
omnes quasi conuenientissimis & proprijs obie-
ctis afficit. Hæc est illa vberū suauitas, hæc est illa
Amoris dulcedo, quæ S. Stephano lapides torren-
tis dulcorauit: quæ craticulā S. Laurentio dulcē fe-
cit: quæ ipsos Apostolorum Principes sic repleuit,
vt pro ipsa Crucis patibulum vnus eligeret, alter
quoque ferienti gladio caput supponere non ti-
meret. pro hac emendâ, Bartholomæus propriam
pellē dedit: pro hâc quoque gustandâ, veneni po-
culum intrepidus Ioannes potauit. Quam magna
multitudo dulcedinis tuæ, Domine, quam abscon-
disti, timentibus te! omnes igitur gustate & vide-
te, quoniam suauis est Dominus.

[pb: [162a]]

Meliora sunt vbera tua vino. Cant. 2.

Que sunt amour vos deux mamelles? Sources de douceurs eternelles.

[pb: [163]]
Douceur de l'Amour. XXXVIII.

Silençe icy mon cœur, silençe foible plume,
Il ne faut pas qu' icy, tāt soit peu, tu presume,
Ton vers est begue icy, muet est ton discour,
Laissés dire à l'Amour, laissés parler l'Amante,
Car aussy bien celuy qui ne l'experimante,
Ne peut, ne vaut, ne sçait, ce quicy fait l'Amour.

Este amor cria con sangre
Y porque haga prouecho
La derrama por el pecho.

Hy vyndt/ die aen dees borsten weydt/
Hier rust/ en naemaels salicheyt.


Back to top ↑

Extasis Amoris [81]

Tekst: 2.39

[pb: [164]]

Extasis Amoris.

XXXIX. Cant.5. Alu. Paz. Idem.

EGo Dormio, & cor meum vigilat. hic somnus
est veluti quædam imago gloriæ, in quo ani-
ma purissimâ voluptate perfruitur, & tanquam in
mollissimo cubili soporatur. neque ibi segnis fit
sed magis diligens & sollicita vt discedente som-
no munditiæ propriæ & diuinis laudibus curio-
sius insistat. Amor enim Dei cum pura intelligen-
tia cogniti inebriat mentem & ab exterioribus
abstractam, suauitate Deo coglutinat & coniūgit.
& quanto Amor vehementior & intelligentia lu-
cidior, tantò validius in se mentem rapit, quous-
que tandem omnium que sub Deo sunt, plenè ob-
lita, in solo diuinæ contemplationis radio liberè
figatur. anima quæ perfecte dormit & alto som-
no in extasi quiescit, nec concupiscētiam illicien-
tem neque ignorantiam culpantem sentit; imo &
mortua est, non eâ morte, quæ à Deo separat, sed
eâ, quæ Deo coniungens sanctissimam vitam A-
moris conciliat. Mortua est, & vita eius abscondi-
ta est cum Christo in Deo.

[pb: [164a]]

Adiuro vos ne suscitetis dilectam. Cant. 3.

Cest sans soucy que ie sommeille
Puis que mon bien ayméme veille.

[pb: [165]]
Extase de l'Amour. XXXIX.

O doux sommeil, qui tient l'ame rauie,
Sans que le bruit, la rage, ny furie
De ces esprits puisse esueiller ses yeux:
L'Amour luy est fidelle sauuegarde,
Et son Amant heureusement la garde
Contre l'effort de tous ces enuieux.

Aunque teneys enemigos
Dormid alma sin cuydado
Que el amor teneys al lado.

Ick slaep gherust den soeten nacht
Als mijnen minnaer houdt de wacht.


Back to top ↑

Raptus Amoris [82]

Tekst: 2.40

[pb: [166]]

Raptus Amoris.

XL. Alu. paz. Bonauent. Ezech.8.

RAptus est mentis excessus, quo anima per vio-
lentiam quandam à sensibilibus auellitur &
ad diuinorum inspectionem & amorem eleuatur.
Est res hæc in initio plena timoris atque for-
midinis; quoniam anima in se existens nescit
quomodo, quasi à corpore seiungitur, & à suis
sensibus abscinditur, & in quandam regionem
peregrinam, sibique; penitus incognitam, non tam
ducitur, quam trahitur. in hoc autem posita est es-
sentia raptus, quod anima, contra modum suæ
naturæ ita celeriter & potenter ad superiora fera-
tur. habet quidem illa propensionem gratia con-
fortatam, vt Deum cognoscat, & diligat; sed ille
modus pergēdi in Deum sine adiutorio sensuum,
& cum tantâ spiritus vehementia, est illi prorsus
nouus, & à pusillitate naturalis conditionis alie-
nus. talis fuit raptus S. Francisci, qui visus est no-
cte, manibus ad modum crucis protensis, toto
corpore subleuatus à terrâ, & nubecul à quâdam
fulgente circumdatus, vt illustrationis mirabilis
intra mentem mira circa corpus perlustratio te-
stis esset. Emissa similitudo manus apprehendit eum in
concinno capitis sui; & eleuauit eum spiritus in-
ter terram & cœlum, & adduxit eum in Hierusa-
lem in visione Dei.

[pb: [166a]]

Leuauit se supra se. Ierem.

Lors cher Amour que tu m'appelles,
Espoir et Foy me seruent d'aisles.

[pb: [167]]
Rauissement de l'Amour. XL.

Aynsi d'vn trait secret & d'vn pouuoir extreme,
Me vat ce cher amour rauissant à moy mesme
Et sortant mon esprit de la sphere des sens.
Rompons nostre prison, deliurons nous mon ame,
Laissons ce corps grossier, ne souffrons pas le blame,
De n'estre (l'ayant peu) sortiz de ces liens.

Dexad alma aca la carne,
Que la essentia del amor
Sin ella se ve mejor.

Hop' en Gheloof mijn vleughlen zijn/
Als Liefde raeckt het herte mijn.


Back to top ↑

Intuitio Amoris [83]

Tekst: 2.41

[pb: [168]]

Intuitio Amoris.

XLI. Alu. Paz. August.

EX his Amoris effectibus & contemplationis
gradibus, non habet anima Sancta quo am-
plius ascēdat, nisi ad claram & facialem visionem
Dei; quæ licet alterius vitæsit, ad quam tendimus,
& pro qua adipiscenda suspiramus, iure optimo,
& Amoris finis, & vltimus contemplationis gra-
dus ponitur, quoniam est supremum & perfectis-
simum quo Deus possidetur, & in quo mens in-
tellectu & affectu collocatur. Cum ergo, Domine, peruenerimus ad te sapiē-
tiæ fontem, ad te lumen indeficiens; ad te lucem
inextinguibilem; vt te non iam per speculum in
ænigmate; sed facie ad faciem videamus, tunc sa-
tiabitur in bonis desiderium nostrum; quia nihil
erit exterius quod desideretur, nisi tu Domine
summum bonum; qui eris præmium beatorum, &
diadema decoris eorum, & lætitia sempiterna su-
per capita eorum: pacificans eos intus & extra in
pace tuâ, quæ exsuperat omnem sensum. ibi vide-
bimus, amabimus & laudabimus: videbimus in
lumine tuo lumen tuum; tu es quippe lumen, in
cuius lumine videbimus lumen; te scilicet in te, in
splendore vultus tui, quando te videbimus facie
ad faciem. Vidisti effectus vtriusque Amoris, o Anima! vi-
disti vtriusque finem, mærorem & gaudium, pœ-
nam & gloriam. Ama ergo amore illo, cuius fi-
nem appetis. Si malè amaueris, damnaberis. Si
benèamaueris, coronaberis.

FINIS.

[pb: [168a]]

Vidi Deum facie ad faciem, et salua facta est anima mea. Gen. 32.

Voicy l'Amour content, voicy l'Ame contante,
L'Ame voyant l'Amour, l'Amour voyant l'Amante.

[pb: 169]
Vision de l'Amour. XLI.

Par vn instinct secret l'aigle ayme la lumiere,
Et sa felicité consistant en sa sphere,
Ses yeux sont attachez aux rayons du soleil.
Par vn destin heureux m'incline la naissançe
A regarder l'amour, & chercher son essançe
D'vn regard eternel & mouuement pareil.

Silentio pluma atreuida,
Que no cabe en la razon,
El primor desta vision.

Van liefde den volcomen loon/
Is/ hem te sien in sijnen troon.

FINIS.


Back to top ↑

Errata

[pb: 170]
Errata.

Folio 4. lin. 22. charitas, lege claritas. fol. 5. li.3. l'arcin,
leg. larcin, f.6.l.13. reaccendetur, l.reaccenditur. f.15.l.3. haue,
l.saue, fo.22.l.14. enim, l.etiam, fo.30.l.3. inuenire, l. inueniri,
fo.33.l.3. escarmentis, l.escarmenteis, f.37.l.4.la, l.le.f.48.l.16.
efluant, l.effluant, f.50.l.10. deuiserunt, l.diuiserunt. f.53.l.6.
qu' ou, l.qu' on, fo.58 l.20, teipsam, l.teipsum, f.68.l.1.lædit, l.
ludit, f.65.l.3. dexcansa, l. descansa, f.70. Amnima, l. anima, fol.
76.l.13.lædaturus, l.lædaturue, f.78.l.10. domicillā, l. domicel-
lam, f.80.l.2. quidque, l. quidue, f.82. priorem, l. peiorem, f.89.
en, l. &. bis, f.92.l.13. quos similes, l. quis similis. f.93.l.1. be-
riferie l.bergerie, eod. fo.l.2. begerie, l.bergerie, fo.95. lin. 20.
ponderali, l.ponderati, f.112.l.10. receptabiles, l. receptibiles,
fo.119.l.2. Aris, l.cris, fo.135.l.6.l'embrassement, l. l'embrase-
ment, f.140.l.8. vocibus, l, viribus. eod. voles, l. vales.


Back to top ↑

Table des Emblemes

[pb: 171]
Table des Emblemes.
Du Primier Liure. A. Amour diuin 2 Amour humain 3 Aduis 19 Assiduité 27 Arrest 35 Attrappe 34 B. Babylon 5 C. Censure 11 Competence 7 Comptoir 13 Conqueste 18 Contrepoison 42 Conuoitise 15 Credulité 12 Cribrement 2 Cure 30 D. Definition 1 Denreés 10 Diuision 1 E. Etimologie 1 F. Fieure 24 Folie 36 Fragilité 38 H. Hierusalem 4 I. Inconstance 39 Instance 29 Instruction 37 L. Lacet 17 M. Menace 28 N. Non-soucy 22 Nature 1 O. Oiselerie 16 P. Pesche 6 Paresse 23 Protection 32 R. Renouuellement 33 Ruse 20 S. Saison 21 Secours 31 Subtilité 26 Superbe 14 T. Tiranníe 25 Trafiicq 9 Tragedie 40 V. Victoire 41 [pb: 172] H. Hierusalem 4 I. Inconstance 39 Instance 29 Instruction 37 L. Lacet 17 M. Menace 28 N. Non-soucy 22 Nature 1 O. Oiselerie 16 P. Pesche 6 Paresse 23 Protection 32 R. Renouuellement 33 Ruse 20 S. Saison 21 Secours 31 Subtilité 26 Superbe 14 T. Tiranníe 25 Trafiicq 9 Tragedie 40 V. Victoire 41

Back to top ↑

Table des Emblemes

[pb: 173]
Table des Emblemes.
Du Second Liure. A. Accroissement 17 Attrait 4 B. Baing 12 Bergerie 3 Biscuit 13 Broderie 14 C. Chasse 8 Chemin 2 Curiosité 35 D. Desir 24 Description 1 Douceur 38 E. Echo 16 Entement 19 Escrime 10 Extase 39 I. Ieu 6 Impatience 23 Inuincibilité 28 Iubilation 30 L. Langeur 22 Larcin 21 Liberté 29
Lien 7 M. Martyre 25 Meditation 18 Milice 9 N. Nuict 33 P. Playe 20 Polissure 11 Pourtrait 15 Presence 34 Puissance 5 Q. Quietude 36 R. Rauissement 40 S. Sacrifice 27 Sympathie 31 Speculation 32 T. Triomphe 26 V. Vision 41 Vnion 37 [pb: 174] Lien 7 M. Martyre 25 Meditation 18 Milice 9 N. Nuict 33 P. Playe 20 Polissure 11 Pourtrait 15 Presence 34 Puissance 5 Q. Quietude 36 R. Rauissement 40 S. Sacrifice 27 Sympathie 31 Speculation 32 T. Triomphe 26 V. Vision 41 Vnion 37

Back to top ↑

[Colophon]

[pb: 175]

ANTVERPIÆ
Typis Gerardi Wolsschatii ,
M. DC. XXIX.


© Our work is licensed under a Creative Commons License.